Hjem Motstandsbevegelsen Film FILM: Motstandsbevegelsen i 2016

FILM: Motstandsbevegelsen i 2016

2
DEL

MOTSTANDSBEVEGELSEN Frihetskamp tipser om ti utvalgte filmer som har blitt sluppet i Motstandsbevegelsen under det forrige året.

Tyr_media

2016 har vært et seiersår for Den nordiske motstandsbevegelsen, og i den anledning så lister Frihetskamp opp ti utvalgte filmer som har blitt sluppet av organisasjonen i Norge, Sverige og Finland løpet av året.

God fornøyelse!

Aktivisme i Göteborg

Filmen viser Motstandsbevegelsens aktivister på Göteborgs gater der de blant annet sprer det nasjonalsosialistiske budskapet og konfronterer meningsmotstandere som ikke setter pris på ytringsfriheten. Senere i filmen dukker det også opp en gjeng dansende antirasister som skjemmer seg såpass ut man ikke har noe annet valg enn å trekke på smilebåndet av deres patetiske oppførsel.

Nordendagene

Nordendagene er en felles samling for Motstandsbevegelsens medlemmer, aktivister og andre inviterte, og ble avhold den siste helgen i august i fjor ved Småland i Sverige.

Offentlig aktivisme i Telemark

2016 var året da norske aktivister på alvor inntok Norges gater og torg for å møte folket og spre det nasjonalsosialistiske budskapet. Filmen viser norske aktivister på gatene i Skien og Porsgrunn.

1. mai-demonstrasjonen i Borlänge

1. mai-demonstrasjonen i Borlänge i Sverige var den første av tre store demonstrasjoner arrangert Motstandsbevegelsen i 2016 og ble en stor suksess. Omkring 350 deltok i demonstrasjonstoget og ytterligere 150 personer møtte opp ved plass for å høre på talene. Flere tusen mennesker fulgte også demonstrasjonen som ble sendt direkte på Motstandsbevegelsens nettsider.

Aktivisme i Bergen

Gateaktivisme står sentralt i Motstandsbevegelsens virksomhet.  I løpet av 2016 ble det i snitt gjennomført nesten to aktiviteter hver eneste dag i Norge.

Aktivistdagene i Finland

Aktivistdagene i Finland ble avholdt i fjor sommer. Foruten et besøk fra organisasjonens leder Simon Lindberg bestod arrangementet av flere taler, kampsport trening, god mat, sosial hygge og kameratskap.

Folkeopplysning i Agder

Også i Sør-Norge har Motstandsbevegelsen vært aktive med å informere befolkningen om demonstrasjoner og om organisasjonens nettsider.

12. november-demonstrasjonen

Den 12. november marsjerte 700 rakryggede menn og kvinner i Stockholm under Motstandsbevegelsens fane for å klargjøre at de ikke lengre finner seg i masseinvasjonen av Norden.

Aktivisme på Helsinkis gater

Motstandsbevegelsen i Finland står sterkere enn noen gang og blir mer aktive på gatene.

Folkeopplysning i Sverige

Motstandsbevegelsen besøker et spelemannsarrangement i Sverige.

DEL
 • Rolf Gunnar Rolfsson

  Druiden setter sannheten foran verden. Det betyr å sette sannhet til skue, og velge sannhet fremfor verden. Det finnes ingen politiske kompromiss på vei inn i døden, kun gravskriften over en selv.

  Den handling, det er å dra sverdet ut av stenen, betyr å gå igjennom gravstenen. Det, å sette sannheten foran verden, betyr å være tvers igjennom, eller som Ibsen sier, fullt og helt, ikke stykkevis og delt.

  Det er forskjell på kampkraft og åndskraft. Kampkraften er Tyr og åndskraften er Odel. Tyr og Odel er Tyrættens begynnelse og avslutning. Tyr blir forvandlet til Odel.

  De siste ti runene handler om å dra sverdet ut av stenen. Den inspirerte handlingen, som symboliseres av Eiken og Asken i forening, er en ustabil tilstand, som radikaliserer ekstremisten. Det, som deretter følger, er en søken etter Gralen.

  Når jeg i dag skal argumentere for Motstandsbevegelsen, som alternativ til Foreningene Norden og Nordisk råd, så står jeg overfor den kjensgjerning, at kjernekreftene i de nordiske miljøene er kristne.

  Det er ikke mulig å samle Norden uten Kristendom. Det er en nøktern iakttakelse. De, som gjør profetene tause og skaldene stumme, løper inn i en mur. Den muren er Kjølen. Man må nødvendigvis ro i takt på begge sider av en kjøl.

 • Kim Larsen

  Film er å blir et nyttig redskap i propaganda krigen som vi fører.

  Så flere filmer skal det bli.