Hjem Nyheter FILM: «The Eagle Caste»

FILM: «The Eagle Caste»

USA En inspirerende video fra den nasjonalistiske tenkesmien National Policy Institute har nylig blitt lagt ut på organisasjonens YouTube-kanal.

https://www.youtube.com/watch?v=d4urwmEzzDo

Filmen inneholder mange kjente ansikter innenfor den nasjonalistiske bevegelsen i USA som blant annet Richard Spencer, Jared Taylor, James Edwards og Kevin MacDonald. Personer med bakgrunn fra historisk revisjonisme som David Irving, Mark Weber og David Duke dukker også opp i videoen, i tillegg til mange andre personligheter som er tilknyttet «Alt-right»-bevegelsen.

Videoen løfter også frem politikere som Viktor Orban, Vladimir Putin og Donald Trump som eksempler på at verden nå går i en ny og positiv retning.

Mediestorm etter konferanse

Organisasjonen National Policy Institute (NPI) og dens grunnlegger Richard Spencer har fått mye oppmerksomhet i amerikansk (((media))) denne uken etter at det ble lekket videomateriale som viser et fåtalls personer som gjør en romersk hilsen under Spencers tale ved NPI-konferansen som ble arrangert av organisasjonen sist lørdag.

Mediestormen ser ut til å være regissert av massemedia selv, som flittig bruker et bilde som viser to menn (senere identifisert som jødiske tilskuere) og en asiatisk kvinnelig tv-kjendis som gjør en «Hitler-hilsen», i et forsøk på å få Donald Trump og ordinære Trump-velgere til å fordømme konferansen og dens besøkende som «nazister».

Ønsker å sikre den hvite rasens overlevelse

Organisasjonen er sentral i det som kalles for «Alt-Right»-bevegelsen i Nord-Amerika. NPI fremmer det de kaller «hvit identitet» og kjemper for å fremme interessene til amerikanere av europeisk opphav som nå står i fare for å bli en minoritet i eget land innen et par tiår. Organisasjonen jobber ifølge eget utsagn for å bevare «vestlig europeisk kultur» og «den hvite rases overlevelse i Nord-Amerika», men referer ikke til seg selv som hverken nasjonalsosialistisk eller til en bestemt ideologi med klare politiske mål.

NPI og Richard Spencer har tidligere blitt kritisert på flere hold, inkludert fra andre nasjonalister. Enkelte nasjonalistiske grupper har kritisert Spencer for hans tidligere svake standpunkt angående jødisk makt, og hans forsøk på å gjøre hvit nasjonalisme stuerent og respektabelt gjennom å distansere fra mer radikale personligheter, samt hans til tider naive forhold til fiendemedia.

Det kan likevel se ut som det holder å skje en endring innenfor den nasjonalistiske bevegelsen i USA, der de mer radikale og revolusjonære krefter stadig vinner mer terreng og er med på å dytte bevegelsen i mer kompromissløs retning.

Se Richard Spencers tale ved konferansen nedenfor:

https://www.youtube.com/watch?v=Xq-LnO2DOGE