Hjem Nyheter Norden Finanstilsynet i Sverige «påminner» bankene om at alle har rett til å...

Finanstilsynet i Sverige «påminner» bankene om at alle har rett til å åpne konto

BANKMAFIAEN Bakgrunnen for påminnelsen er en eskalerende misnøye blant forbrukerne med bankenes vilkårlige undertrykkelse av kunder som får avslag på å åpne konto eller får sin eksisterende konto sperret/stengt.

Illustrasjonsfoto Swedbank. Foto: CHG, Public domain, via Wikimedia Commons.

Finanstilsynet i Sverige innkaller nå en rekke banker til samtale fredag ​​20. mai. På møtet skal temaet «lovfestet rett til å åpne betalingskonto» behandles. FI begrunner tiltaket med det økende antallet meldinger som mottas fra irriterte brukere, som enten har blitt nektet å åpne ny konto eller har fått en eksisterende konto sperret eller slettet.

– Dette er et betydelig problem, forklarer Karin Lundberg, leder for Finanstilsynets virksomhetsområde Bank.

Uten konto er det vanskelig å klare seg i hverdagen, da det verken er mulig å motta lønnsutbetalinger, betale eller foreta overføringer.

Innkalt til møte hos Finanstilsynet er Danske Bank, Handelsbanken, ICA Banken, Länsförsäkringar Bank, Nordea, SEB, Swedbank, Svenska Bankföreningen og Sparebankernas Riksförbund.

Økende raseri mot bankenes nonsjalanse og arroganse

Finanstilsynet og Konsumenternas Bank- och finansbyrå har merket en eskalerende misnøye med bankenes vilkårlige undertrykkelse av eksisterende og potensielle kunder. Mengden klager øker og klagerne blir alt mer sintere. I flere klager står det at de enten direkte har blitt nektet muligheten til å overprøve vedtaket som er fattet eller at de har blitt nektet henvisning til klageansvarlig.