Hjem Nyheter Norden Finland: Den blåsvarte bevegelsen har snart samlet inn halvparten av navnene som...

Finland: Den blåsvarte bevegelsen har snart samlet inn halvparten av navnene som skal til for å danne et parti!

FINLAND En ny nasjonalistisk bevegelse i Finland holder på med å samle inn støtteerklæringer for å kunne registreres som et politisk parti og få stille til valg.

Den blåsvarte bevegelsen (Sinimusta Liike) i Finland holder for øyeblikket på og samler inn navneunderskrifter for å bli registrert som politisk parti med rett til å stille til finske valg.

På mindre enn en måned har bevegelsen lykkes med å samle inn mer enn 2 400 av de 5 000 støtteerklæringer som kreves. Nå har man 11 måneder på seg til å samle inn de resterende navneunderskriftene.

Støtteerklæringer samles inn digitalt

Kun finske statsborgere kan underskrive en støtteerklæring, men det går fint an å gjøre det digitalt og uansett hvor i verden man bor. Digitale støtteerklæringer kan registreres på det finske partiregisterets nettside, og utover disse har partiet meddelt at man tar imot støtteerklæringer i papirform, slik at man kan anta at flere enn de 2 400 digitalt registrerte personene allerede har støttet partisatsingen.

Et radikalt nasjonalistparti

Den blåsvarte bevegelsen sies å bestå av personer med bakgrunn i Sannfinnenes ungdomsforbund og andre personer med et langvarig nasjonalt engasjement bak seg. Etablerte medier har anklaget Den blåsvarte bevegelsens valg av navn og fremtoning for å føre tankene hen til den fascistinfluerte Fosterlandske folkebevegelsen (IKL), som var en nasjonalistisk gruppe i Finland på 1930-tallet, og den svenske akademikeren Jan Sundberg har beskrevet partiet som «en trussel mot det liberale demokratiet».

Selv beskriver den nye bevegelsen seg som et radikalt, tradisjonalistisk og finskvennlig parti som vil prøve alle statsborgerskap og oppholdstillatelser som er delt ut siden 1990-tallet på nytt.