Hjem Nyheter Globalt Finsk studie: Ingen bevis for menneskeskapte klimaendringer

Finsk studie: Ingen bevis for menneskeskapte klimaendringer

KLIMA Ifølge en ny finsk studie er det ingen bevis for menneskeskapte klimaendringer, og det er hovedsakelig skyene som kontrollerer den globale temperaturen. Funnene har blitt bekreftet av japanske forskere.

I en ny finsk studie kalt «Ingen eksperimentelle bevis for den betydelige menneskeskapte klimaendringen» som ble publisert i slutten av juni skriver en finsk forskergruppe fra universitetet i Turku at de har funnet få bevis som støtter ideen om menneskeskapte klimaendringer.

Ifølge forskerne tar ikke klimamodellene som brukes til å estimere virkningen av menneskeskapte klimagasser effekten av skyene på den globale temperaturen med i beregningene.

I rapporten skriver forskerne at de har bevist at modellene til FNs klimapanel IPCC «ikke korrekt kan kalkulere den naturlige komponenten i den observerte globale temperaturen» og dette fører til at «den sterke negative feedbacken fra skyene mangler».

Da forskerne tok skyene med i beregningene fant de at menneskeskapte klimaendringer er neglisjerbare.

Hvis vi er oppmerksom på det faktum at bare en liten del av den økte CO2-konsentrasjonen er menneskeskapt, må vi innse at menneskeskapte klimaendringer ikke eksisterer i praksis.

Ifølge forskerne er ikke de datamodellerte resultatene som blant annet FNs klimapanel bruker eksperimentelle bevis, og viser til at de ofte gir motstridende resultater.

Forskerne konkluderer med at det er de lave skyene som hovedsakelig kontrollerer den globale temperaturen, og at menneskeskapte klimaendringer ikke eksisterer i praksis.

Japanske forskere fra universitetet i Kobe bekreftet de finske resultatene tidlig i juli.