Hjem Nyheter Flere og flere innvandrere velger ulovlige ruter inn til Europa

Flere og flere innvandrere velger ulovlige ruter inn til Europa

FOLKEUTBYTTET EUs grensepoliti Frontex opplyser at antallet «flyktninger og migranter» som så langt i år har tatt seg ulovlig inn i Europa har økt med 70 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

Illustrasjonsfoto. Foto: Borut Podgoršek, MORS. Creative Commons Attribution 3.0

Antall rasefremmede migranter som kom til Europa «via ulovlige ruter» i løpet av årets første måneder har økt med nesten 70 prosent i år sammenlignet med samme periode i fjor, opplyser EUs grensemyndighet Frontex. Ifølge Frontex reiser flertallet av disse til Europa via Middelhavet og Vest-Balkan. I april i år var antallet illegale migrasjoner nesten 80 prosent høyere enn i samme måned i fjor.

Det kan i denne sammenheng påpekes at denne statistikken kun viser til migrasjonsbevegelser som er ulovlige etter gjeldende rett. Videre har all migrasjon fra Ukraina blitt ekskludert.

Over Middelhavet og via Vest-Balkan kommer illegale migranter fra blant annet Syria, Pakistan, Bangladesh, Nigeria, Egypt, Kongo og Tunisia.

Migrasjonsstrømmen over Middelhavet forventes å øke i de kommende månedene.

Når det kommer til den ulovlige transporten av ikke-europeere til Europa, ligger UNHCRs fokus utelukkende på sikkerheten til de såkalte flyktningene og migrantene. Man henviser til at 700 personer anslås å ha mistet livet under reisen over Middelhavet så langt i år, mens rundt 2000 personer skal ha omkommet i fjor.