Hjem Nyheter Norden Flere syrere enn finner i Sverige

Flere syrere enn finner i Sverige

MASSEINNVANDRING I mars var det nesten 160 000 personer som er født i Syria bosatt i Sverige, noe som gjør syrere til den største utenlandskfødte gruppen i landet.

Finner har siden den andre verdenskrig vært den største utenlandskfødte gruppen i Sverige. Rundt år 2000, da innvandringen fra ikke-europeiske land virkelig skjøt fart, vokste både den irakiske og syriske gruppen betraktelig.

Ifølge ny statistikk skal nå syrere ha gått forbi finnene. I 2017 er det nemlig 158 443 personer som er født i Syria, som er bosatt i Sverige. Antallet finner, er 152 443.

Statistikken viser også at antallet finner har minsket, samtidig som antallet syrere har eksplodert. Også den irakiske gruppen har økt, og vil i fremtiden også gå forbi finnene.

Nasjonaløkonomen Joakim Ruist forklarer reduksjonen av finner, med at arbeidsinnvandringen fra Finland praktisk talt har forsvunnet. Han har heller ingen tro på at innvandringen fra Syria vil minske, eller at syrere vil vende tilbake til sitt hjemland.

Kilder:
Fler syriere än finländare i Sverige
Historiskt skifte: Fler syrier än finländare i Sverige