Hjem Nyheter Norge Flertall for homoekteskap i Kirkerådet

Flertall for homoekteskap i Kirkerådet

KULTURMARXISME Et flertall i Kirkerådet ønsker at kirken skal ha et «kjønnsnøytralt syn på ekteskap» og vil åpne opp for å vie homoseksuelle i kirken.

Illustrasjonsfoto
Illustrasjonsfoto

Lørdag morgen i Trondheim startet Kirkerådets første plenumsbehandling av saken om kirken skal åpne opp for såkalt samkjønnet ekteskap, eller homoekteskap.

Et flertall av Kirkerådets medlemmer, 15 av 23, ønsker at det skal utarbeides ny vigselsliturgi for homoseksuelle, samt at kirken skal innta et «kjønnsnøytralt syn på ekteskap». I sakspapirene står det:

– Et flertall i Kirkemøtet mener at det i tillegg til dagens liturgier for ekteskap og forbønn for borgerlig inngått ekteskap mellom kvinne og mann, må utarbeides tilsvarende liturgier som inkluderer likekjønnede par og som kan brukes overfor alle par.

Åtte av medlemmene er kritiske og etterlyser mer utredning i saken. Disse ønsket blant annet mer diskusjon omkring hvilke konsekvenser homoekteskap har for barna, og for kirkens teologi om familien.

Endelig vedtak i saken blir fattet mandag.

Kilde:
Flertall i Kirkerådet for vigsel av homofile