Hjem Nyheter Norge Flest asylsøkere skal bosettes i Nordland

Flest asylsøkere skal bosettes i Nordland

 MASSEINNVANDRING  Integrerings- og mangfoldsdirektoratet vil at Nordland fylke i løpet av 2015 skal ta imot flest flyktninger i Norge.

Illustrasjonsfoto
Illustrasjonsfoto

Ifølge tall fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) ble det bosatt 7 784 asylsøkere fordelt på 340 kommuner i løpet av 2014. IMDi hadde dog som mål å bosette 10 000, og dette medfører at ytterligere asylsøkere skal bosettes i Norges kommuner i løpet av 2015, da etterslepet skal tas igjen. Ifølge IMDi skal det i år dreie seg om cirka 12 750.

I løpet av 2013 var det fylkene Hordaland, Nordland og Akershus som bosatte flest asylsøkere. Hele 25 prosent ble bosatt i kommuner i disse fylkene. Men samtidig er det enkelte kommuner som ikke er så velvillig til å følge IMDis anbefalinger. 170 kommuner tok imot færre enn de ble anmodet til, og 21 kommuner bosatte null.

Geir Barvik, direktør i IMDi, er urolig over at enkelte kommuner ikke følger IMDis anmodninger om hvor mange asylsøkere de bør bosette, og at enkelte sier totalt nei. Ifølge Barvik vil dette øke køene og ventetiden for asylsøkerne ved mottakene.

I løpet av 2015 er IMDis plan at flest asylsøkere skal bosettes i Nordland. Regiondirektør Dulo Dizdarevic i IMDi Nord mener Nordland har et stort potensiale til å bosette mange asylsøkere, ettersom det er et av landets fylker som har flest kommuner.

En stadig økning

Titter man på antallet asylsøkere som ble bosatt i Norge de siste tre årene, ser man en stadig økning. I løpet av 2014 ble det bosatt 7 784. Sammenlignet med 2012 er det en økning på cirka 1 200, og med 2012 en økning på cirka 2 000.

Kilde:
Her skal det bosettes flest flyktninger i Norge