Hjem Nyheter Norge Flest “flyktninger” til Rogaland

Flest “flyktninger” til Rogaland

MASSEINNVANDRING Rogaland er det fylket i Norge som tar i mot og bosetter flest «flyktninger» i Norge. Hittil i år har nesten 600 blitt bosatt i fylket. Fylket har også landets høyeste arbeidsledighet.

Illustrasjonsfoto
Illustrasjonsfoto

Rogaland fylke har hittil i år bosatt 591 såkalte flyktninger. Sammenlignet med fjoråret er det en økning på mer enn 200. De neste fylkene på listen er Hordaland (515), Sør-Trøndelag (494) og Oslo (442).

Ifølge Bente Blytt, regiondirektør ved Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), er noe av årsaken tilgangen på boliger.

– En av årsakene er gjerne boligtilgangen. Den har vært litt bedre enn tidligere på grunn av nedgangstider i oljebransjen. Det har nok vært enklere å få tak i boliger som ikke har vært for dyre, forteller Blytt til NRK.

IMDi oppgir at mange av de som bosettes i Rogaland også er «mindreårige flyktninger». Sammenlignet med fjoråret er det en femdobling. Blytt erkjenner at dette utgjør en påkjenning for skolesystemet, men anser at det «går fint».

– Det er jo klart at det vil utfordre skolesystemet, men foreløpig går dette fint.

Forus-Telenor
Gigantmottaket på Forus er et av mange steder hvor de såkalte flyktningene plasseres i Rogaland.

Mange innvandrere og høy arbeidsledighet

Ifølge Blytt blir et av de største problemene i Rogaland å finne jobb til de såkalte flyktningene. Rogaland er per dags dato det fylket hvor arbeidsledigheten er størst. Særlig vanskelig blir det ettersom mange «flyktninger» hverken har utdanning eller relevant erfaring.

– Vi vil få en utfordring med å skaffe arbeidsplasser. Vi vet at en god del av dem som kommer ikke har fagbrev, eller dokumentert fagbrev. Den største utfordringen blir å finne arbeidsplasser i et land som Norge som krever høy utdanning i mange stillinger, og fagbrev på de fleste områder.

Kilde:
Rogaland tar mot flest flyktninger i landet