Hjem Nyheter Florida slipper løs 750 millioner genmodifiserte mygg i nytt eksperiment.

Florida slipper løs 750 millioner genmodifiserte mygg i nytt eksperiment.

UTENRIKS Florida planlegger å slippe løs over 750 millioner genmodifiserte mygg i delstaten. Formålet er å bekjempe andre smittebærende myggbestander uten å ta i bruk kjemiske skademidler.

De modifiserte myggene benevnes OX5034 av Oxitec, bioteknologiselskapet som produserte dem. Foto: Baynews9.com

Den amerikanske delstaten Florida planlegger å slippe løs 750 millioner genmodifiserte mygg i delstatens kystområder. Målet med eksperimentet er å bekjempe smittebærende myggbestander som kan bære Zikaviruset. Eksperimentet vil utføres mellom 2021 og 2022.

Den genmodifiserte myggen, benevnt «OX5034» har blitt designet med en genetisk modifikasjon som fører til at hunner av arten vil dø under larvestadiet. Dermed vil vanlige mygg som parrer seg med OX5034 ikke være i stand til å avle noe avkom, noe som vil føre til at den naturlige populasjonen reduseres.

Initiativet har imidlertid blitt møtt med massiv kritikk, med over 242 000 signaturer samlet inn for å stanse prosjektet. Til tross for at den genmodifiserte myggen angivelig ikke skal bite mennesker har motstanden vært utbredt. I media har folk blant annet uttalt at de ikke ønsker å bli brukt som «forsøksdyr» for en «frankensteinsmygg».

«Med alle de akutte krisene som rammer nasjonen og delstaten Florida — Covid-19 pandemien, raseurettferdighet og klimaforandringer — så velger staten å bruke skattepenger og statlige ressurser på et Jurassic Park eksperiment,» utalte Jaydee Hanson, administrerende direktør for det internasjonale senteret for teknologisk bedømming og senter for mattrygghet.

Flere miljøgrupper frykter dessuten at eksperimentet kan skade utrydningstruede bestander av fugler, insekter og pattedyr som myggen utgjør en viktig del av næringskjeden for.

Les også:
Skeptiske Europeere har fått Monsanto til å trekke seg
Demonstrasjoner mot GMO og Monsanto
Genmodifiserte barn har høyere dødelighet