Hjem Nyheter Norden FN krever beklagelse fra Danmark for visning av Dan Parks kunst

FN krever beklagelse fra Danmark for visning av Dan Parks kunst

GLOBALISME Globalistorganisasjonen FNs «rasediskrimineringskomite» krever at danske myndigheter gjennom en rekke konkrete tiltak tar avstand fra sin utstilling av «rasistisk kunst» i 2014.

Kunstneren Dan Park taler på Mynttorget 2019. Foto: Nordfront.se.

FNs såkalte rasediskrimineringskomite (CERD) fastslår i en sen uttalelse at den danske staten «gjorde feil» da de for åtte år siden tillot å bruke Folketingets lokaler i Christiansborg som utstillingslokale for den svenske kunstneren Dan Parks verk, som komiteen finner «rasistiske». På et av utstillingens mest diskuterte objekter avbildes den afrikanske aktivisten og riksdagsmedlemmet i Sverige Momodou Jallow som en slave med teksten «Vår n*-slave har rømt». I et annet verk ses samme Jallow henge i en renneløkke.

Med henvisning til disse to bildene anmeldte Jallow den danske staten i 2017 for «rasistisk diskriminering» – en anmeldelse som CERD først nå offisielt tar stilling til. Komiteen krever nå at den danske staten:

  • ber Jallow om forlatelse
  • fremstiller «nye retningslinjer for rasistisk hatretorikk»
  • innfører et utdannelsesprogram rettet til politi, påklagemyndighet og dommere som skal «informere om og forebygge rasistisk hat og diskriminering».

CERDs uttalelse ble presentert før jul og ble avsluttet med kommentaren at den danske staten «har 90 dager på seg til å kunngjøre hvilke tiltak den har vedtatt».

Bakgrunn: En reaksjon på utviklingen i Sverige

Det var Dansk folkeparti og den danske foreningen Trykkefrihetsselskapet som lå bak utstillingen i Chrstiansborg i 2014. De så initiativet som en støtte til Dan Parks ytringsfrihet, som ble betraktet som truet på bakgrunn av det åndelige og rettslige klimaet i Sverige.

Momoudous juridiske representant Niels-Erik Hansen kommenterer nå i SVT rasediskrimineringskomiteens uttalelse med følgende ord:

– Vi er veldig fornøyde. Det er helt åpenbart at konvensjonen som både Sverige og Danmark har underskrevet er grunnleggende for lovgivningen som finnes i begge land.

Han beskriver utstillingen for åtte år siden som en provokasjon og en krenkelse av hans klient:

– Når de svenske myndighetene så tydelig har vist at det var straffbart ble det som en slags provokasjon å holde denne utstillingen i Danmark … Det var en krenkelse av min klient, men også mot andre som tilhører samme gruppe. Derfor har danske myndigheter en plikt til å ta tak i dette her. Ellers krenker man min klient og denne gruppens menneskerettigheter.

Først publisert på Nordfront.