Hjem Nyheter FN-rapport: Israels angrep på Irans ambassade er en krigsforbrytelse

FN-rapport: Israels angrep på Irans ambassade er en krigsforbrytelse

UTENRIKS Israel brøt internasjonal lov da de angrep Irans ambassade i Damaskus. Det konkluderer eksperter i en ny FN-rapport.

Daniel Hagari, talsmann for IDF. Foto: Al-Jazeera.

Helgens iranske hevnangrep på Israel skjedde ifølge Iran i henhold til artikkel 51 i FN-pakten, som gir land rett til å forsvare seg militært dersom FNs sikkerhetsråd ikke agerer. Ifølge Iran var angrepet et svar på Israels luftangrep mot den iranske ambassaden i Damaskus den 1. april.

Nå har også uavhengige eksperter oppnevnt av FNs menneskerettighetsråd konkludert med at Israel brøt folkeretten da de angrep ambassaden. Rapporten påpeker at ingen har rett til å drepe mennesker på et annet lands territorium, ikke engang med det formål å «bekjempe terrorisme».

Det var heller ikke et spørsmål om selvforsvar, ettersom det ikke var noen pågående iransk angrep på Israel. Sionistene har heller ikke gitt FNs sikkerhetsråd noen juridisk forklaring på angrepet, noe FN-pakten krever for at et væpnet angrep skal være lovlig.

«Illegal vold ble anvendt ikke bare mot de iranske væpnede styrkene, men også på syrisk territorium. Israels angrep kom også delvis fra Golanhøydene, som er ulovlig annektert syrisk territorium», står det i rapporten.

Men det er ikke bare FN-pakten Israel har brutt. Eksperter mistenker også at Israel kan ha brutt andre internasjonale lover, som FN-konvensjon om beskyttelse av diplomater.

«Det er en forbrytelse å angripe diplomaters offisielle lokaler eller privatbolig der det er sannsynlig at det vil sette dem i fare. Iran, Israel og Syria er alle parter i avtalen, og alle har strafferettslig jurisdiksjon over slike forbrytelser, står det i rapporten.

Advarer om at fortsatt gjengjeldelse utgjør krigsforbrytelser

Ifølge rapporten brøt også Iran folkeretten ved å angripe Israel, selv om de mener at Israels angrep på ambassaden var alvorlig nok i seg selv til å berettige en militær reaksjon. Dette fordi det israelske angrepet på ambassaden allerede var stoppet da «Operasjon sant løfte» startet. Ekspertene skriver at artikkel 51 i FN-pakten kun tillater bruk av militær makt for å stoppe et pågående angrep, og ikke for «hevn, straff eller avskrekking».

På samme måte har Israel ikke rett til å hevne Irans angrep, ifølge rapporten, ettersom det iranske hevnangrepet er avsluttet:

«Disse gjengjeldelsesangrepene krenker staters suverenitet og utgjør en farlig opptrapping av konflikten i en allerede svært anspent region», advarer ekspertene. «Begge angrepene kan også utgjøre den internasjonale forbrytelsen aggresjon fra ansvarlige sivile og militære ledere», skriver de videre.