Hjem Nyheter Globalt FN vedtok resolusjon om å bekjempe forherligelse av nasjonalsosialisme

FN vedtok resolusjon om å bekjempe forherligelse av nasjonalsosialisme

MENINGSDIKTATUR FNs sosial-, humanitær- og kulturkomité har vedtatt et forslag fra Russland til en resolusjon om å blant annet bekjempe forherligelse av nasjonalsosialisme og dissiderende syn på historie.

Russlands delegat. Skjermbilde: FN nett-TV.

Den 4. november holdt FNs sosial-, humanitær- og kulturkomité et plenumsmøte der de vedtok en resolusjon om å «bekjempe forherligelse av nazisme, nynazisme og andre praksiser som bidrar til å nære nåtidens former for rasisme, rasediskriminering, fremmedfrykt og relatert intoleranse». Forslaget, som ble lagt frem av Grigory Lukyantsev, er underskrevet av Aserbajdsjan, Hviterussland, Kambodsja, Den sentralafrikanske republikk, Cuba, Nord-Korea, Ekvatorial-Guinea, Laos, Mali, Nicaragua, Pakistan, Russland, Sør-Afrika, Sudan, Syria, Venezuela og Vietnam. I sitt innlegg uttrykte Nebenzya bekymring over en økning i rasistisk og xenofobisk retorikk, oppfordringer til å deportere migranter og flyktninger, islamofobi, afrofobi og antisemittisme.

E. Tendayi Achiume, blant annet kjent for forskning på rasisme og fremmedfrykt forårsaket av SARS-CoV-2-viruset, hvor hun fant at særlig personer av kinesisk og østasiatisk opphav var tilbøyelige til å oppleve xenofobiske anfall.
Foto: ONU Brasil (United Nations Brazil), CC BY 3.0, via Wikimedia Commons.

Resolusjonen viser til en rapport fra FNs Spesialrapportør for nåtidens former for rasisme, rasediskriminering, fremmedfrykt og relatert intoleranse, venstreaktivisten E. Tendayi Achiume fra USA. Rapporten oppsummerer blant annet innspill fra ulike land, deriblant funn gjort av Russland og Hviterussland om at nærmest samtlige europeiske land praktiserer menneskerettsbrudd i form av islamofobiske lovbestemmelser, diskriminering og fremmedfrykt mot migranter inkludert flyktninger og asylsøkere, antisemittisk vold og annen antisemittisme, hatytringer fra offentlige tjenestemenn og ødeleggelse av minnesmerker etter andre verdenskrig. Ifølge rapporten er internett en voksende arena hvor nynazistiske grupper rekrutterer sårbare følgere, for eksempel med nynazistiske nettsider rettet mot barn for å indoktrinere dem, via musikk, aktiviteter, spill, memer og tegneseriefigurer.

Resolusjonen oppfordrer medlemsstater til å «treffe passende konkrete tiltak, inkludert lovvedtak og opplæring, i henhold til sine internasjonale menneskerettighetslige forpliktelser, for å forhindre revisjonisme med hensyn på andre verdenskrig og benektelse av forbrytelsene mot menneskeheten og krigsforbrytelsene begått under andre verdenskrig». Den ber også stater om å «treffe aktive tiltak for å påse at utdanningssystemer utvikler innhold nødvendig for å levere nøyaktige beretninger om historien, så vel som fremme toleranse og andre internasjonale menneskerettsprinsipper».

I tillegg bes medlemsstatene om å «treffe alle passende tiltak som tar sikte på å forhindre og motvirke hatytringer, inkludert på internett». Blant annet skal disse tiltakene motvirke organisering av møter, pengeinnsamlinger og involvement i andre aktiviteter.

Resolusjonen understreker viktigheten av å jobbe sammen med sivilsamfunnet for å blant annet motvirke nasjonalsosialistiske politiske partier, bevegelser og grupper.

Australia ved Mitch Fifield la frem et tillegg med støtte fra Japan, Liberia, Nord-Makedonia, Albania, Canada, Guatemala, Island, Marshalløyene, Mikronesia, New Zealand, Norge, Ukraina og Storbritannia, Papua Ny Guinea og USA, med et ekstra notat om at de «bemerker med bekymring at Russland har søkt å rettferdiggjøre sin territorielle aggresjon mot Ukraina på påstått grunnlag av å eliminere nynazisme, og understreker at bruken av nynazisme som påskudd for å rettferdiggjøre territoriell aggresjon undergraver ekte forsøk på å bekjempe nynazisme», hvilket ble vedtatt med 63 mot 23 stemmer.

Forslaget i sin helhet ble vedtatt med 105 mot 52 stemmer, hvor mindretallet bestod av de hvite landene, samt Japan, Kiribati, Mali, Marshalløyene, Mikronesia og Papua Ny Guinea.

Slik stemte de ulike landene i spørsmålet om å bekjempe forherligelse av nasjonalsosialisme.