Hjem Nasjonal kamp Aktivisme Aksjonshelg: Folkeopplysning om den globale sionistiske eliten

Aksjonshelg: Folkeopplysning om den globale sionistiske eliten

AKTIVISME Den nordiske motstandsbevegelsen gjennomførte i helgen en landsdekkende aksjon rettet mot den sionistiske eliten.

Den nordiske motstandsbevegelsen gjennomførte i helgen en landsdekkende aksjon med fokus på punkt 2 i organisasjonens politiske manifest «Vår vei – Ny politikk for en ny tid».

2. Med alle tilgjengelige midler, på lang sikt, arbeide for å ta tilbake makten fra den globale sionistiske eliten som økonomisk og rent militært har okkupert større deler av vår verden.

[…]

Blant annet gjennom sin kontroll av majoriteten av verdens pengestrømmer, samt skapelsen av kreditt, har disse skjulte makthaverne vært i stand til å kjøpe seg til enorm makt og innflytelse, samt et stort krigspotensial. Et ledd i denne hensynsløse streben etter makt og innflytelse er anskaffelsen av eierskap, kontroll eller sterk innflytelse over blant annet massemedia, underholdningsindustri, akademia, politiske partier, lobbygrupper og interesseorganisasjoner. Den nordiske motstandsbevegelsen vil frata disse mennesker og grupperinger makt, og flytte den dit den hører hjemme – til respektive nasjoners parlament og ledere.

[…]

De globale sionistenes mål i dag, er ikke kun å fremme staten Israel, men også å arbeide for langsiktig ustabilitet i nasjoner som potensielt skulle kunne true deres maktstruktur. Dette inkluderer naturligvis etnisk homogene vestlige nasjoner. Samtlige globalistiske sionister arbeider derfor for flerkultur og masseinnvandring, men også for andre samfunns- og kulturoppløsende idéstrømninger som liberalisme og norm- og moraloppløsende kulturmarxisme.

Fokus for helgen var å informere og opplyse det norske folk om sionistene og deres virksomhet: Hvem de er og hvordan de arbeider for å destabilisere, splitte og herske.

Over hele landet ble plakater, klistremerker og bannere satt opp med anti-sionistiske, anti-globalistiske og israel-kritiske slagord satt opp. Flyvebladet «Ta tilbake makten fra globalistene!» ble også delt ut, da mange som inngår i den sionistiske maktstruktur også er globalister.

Samtidig som det ble utført aktivisme, ble også en rekke artikler spredt i sosiale medier og på kommentarfelt, som f.eks. «Jødenes rolle», «Hva er kulturmarxisme?», «Hvordan opererer den sionistiske eliten?» og ikke minst punkt 2 i organisasjonens politiske manifest.

Aksjonen var svært vellykket og mange nye besøkere tok turen innom både Frihetskamp og Motstandsbevegelsen.org. En rekke personer tok også personlig kontakt med organisasjonen for å uttrykke sin støtte.

Nedenfor kan man se et utvalg bilder fra helgens aksjoner: