Hjem Historie Dagens historiske Folket sier «ja» til Anschluss

Folket sier «ja» til Anschluss

HISTORIE Den 10. april 1938 ble det avholdt en folkeavstemning i Østerrike hvor folket skulle velge om å godkjenne innlemmelsen i det tyske riket – Anschluss. 99,7% av folket stemte «ja».

Foto CC ORF (Historisches Archiv Orf).

Knapt en måned tidligere hadde den tyske hæren ankommet Østerrike for å beskytte landet mot en truende borgerkrig. Soldatene ble hilset som befriere hvor enn de kom, og den 14. mars gikk en stor parade gjennom hovedstaden Wien.

Parade i Wien, mars 1938.

Samtidig med den tyske innmarsjen ble det bestemt at en folkeavstemning skulle holdes. Folket skulle selv få bestemme om de ville innlemmes i det tyske riket eller å fortsette videre som en egen nasjon. Initiativtakeren til folkeavstemningen var Adolf Hitler selv, da han mente «at folket snart skulle gis muligheten til å avgjøre sin egen fremtid og skjebne med en folkeavstemning». Datoen ble satt til 10. april.

Propaganda fra kampanjen før folkeavstemningen.
Propaganda fra kampanjen før folkeavstemningen.

Etter den tyske innmarsjen i Østerrike ble mengder av kommunistiske bråkmakere og andre samfunnsødeleggende elementer arrestert. Valget kunne likevel avholdes den 10. april. Spørsmålet på stemmeseddelen lød: Bekjenner du deg til vår leder Adolf Hitler og Østerrikes gjenforening med det tyske riket?

Stemmeseddelen som ble bruke ved folkeavstemningen.
Stemmeseddelen som ble bruke ved folkeavstemningen.

Nærmere 4 500 000 østerrikere gav sin stemme den 10. april; 99,73% av dem stemte «ja» til å bli en del av det tyske riket. I noen deler av Østerrike var «ja»-stemmene færre; i byen Innervillgraten stemte omtrent bare 70% av innbyggerne for «ja» til Anschluss.

Historikere og forskere mener i dag at intet valgfusk fant sted, men det menes likevel at avstemningen var rigget da «ja»-alternativet på valgseddelen var større enn «nei»-alternativet.

At østerrikerne, som noen motstandere av nasjonalsosialismen hevder, skulle ha stemt «ja» for at de følte seg truet av den tyske tilstedeværelsen og Gestapo-menn smygende i buskene, regnes derimot som ikke alt for sannsynlig. En folkeavstemning i Saarområdet, som ble overvåket av en internasjonal styrke med militærpersonell fra Storbritannia, Italia, Nederland og Sverige gav eksempelvis resultatet 90,73% for gjenforening med det nasjonalsosialistiske Tyskland. Videre stemte 97,32% av Sudettyskerne på NSDAP etter befrielsen av Sudetenland.