Hjem Nyheter Norge For norsk til å få opphold i Norge

For norsk til å få opphold i Norge

 ABSURDISTAN  Å være delvis norsk gir ikke «sterk nok tilknytning» til Norge.

Steffen John Riley. Foto: Kjetil Vasby Bruarøy
Steffen John Riley. Foto: Kjetil Vasby Bruarøy

Steffen John Riley ble født i Bergen i 1992. Han har norsk personnummer. Han er døpt i Os kirke. Han bodde i Norge til foreldrene ble skilt i 1994. Siden den gang har han besøkt faren og resten av den norske familien flere måneder nesten hver sommer. Han har vært på besøk annenhver jul. Han gikk hele andreklasse i barneskolen i Norge. Han snakker flytende norsk.

Moren er fra Seattle, og tok med seg sønnen til USA da hun og mannen skilte seg. Riley sier han føler seg hjemme i Øyane i Os. Han har lyst til å bo der noen år med faren og bestemoren. Han har holdt kontakten med flere venner og ønsker å finne seg en jobb. I USA har han ikke noe sted å bo om han reiser tilbake.

«Ingen særlig tilknytning til Norge»

Riley har søkt om førstegangs oppholdstillatelse på bakgrunn av familiegjenforening. For å få innvilget søknaden må søkeren som hovedregel vise at han uten slik oppholdstillatelse vil bli værende igjen i hjemlandet sitt uten foreldre eller søsken som er over 18 år og gift. Ettersom Rileys mor bor i USA, innfrir han ikke dette kravet.

Utlendingsdirektoratet (UDI) kan imidlertid gi oppholdstillatelse likevel – dersom søkeren har sterk tilknytning til Norge. I avslaget fra UDI heter det at Riley ikke har denne tilknytningen. Ei heller kan UDI se at det foreligger sterke menneskelige hensyn som kan rettferdiggjøre unntak:

Søkeren har ingen særlig tilknytning til Norge, og det foreligger heller ikke sterke menneskelige hensyn som taler for å gjøre unntak fra de alminnelige vilkårene for tillatelse.

Illustrasjonsfoto
Illustrasjonsfoto

Over 200 000 ikke-nordiske har fått opphold i Norge på grunn av familierelasjoner i perioden 1990–2012.

– Ekstra urettferdig

Rileys bestemor kan ikke forstå at barnebarnet nektes opphold i landet.

Jeg er utrolig skuffet, jeg klarer ikke å forstå at de kan nekte ham opphold. Steffen er mitt eneste barnebarn, han skal jo arve både faren sitt hus og mitt hus – skal han ikke få lov å bo her?

Hun legger til:

Når jeg ser alt annet som slipper inn i dette landet, så kjennes avslaget ekstra urettferdig.

Riley er i Norge nå, men må ut innen 17. februar. Han har anket UDIs avslag, men må ut av landet i behandlingstiden med mindre han søker om såkalt utsatt iverksettelse. En advokat ser nå på avslaget.

Relatert artikkel:
Familieinnvandringen har firedoblet seg

Kilde:
Må ut av Noreg innan 17. februar