Hjem Opinion Kronikk Forbli ærlig mot deg selv og andre

Forbli ærlig mot deg selv og andre

KRONIKK Paulina Forslund skriver her om det å være ærlig med seg selv og andre, stå opp for vår sak og ikke myke opp sitt budskap for å passe inn i dagens samfunn.

Untitled-13-640x274

Desto flere vi blir som står opp for vår sak og på et fullgodt vis er kapable til å forklare hva vi mener, desto fortere nærmer vi oss vårt definitive mål; et fritt Norden. Å leve livet som en nasjonalsosialist skal synes utad. Mennesker som møter oss skal få et godt og genuint inntrykk av oss og kommer da lettere å forbinde vår verdensanskuelse med noe positivt.

Det er ikke uvanlig at man møter mennesker man allerede kjenner som i bunn og grunn kunne titulert seg selv som nasjonalsosialister. Er det ikke da dumt å skjule hva man selv er? Vi bør streve etter en livsstil som gjennomsyres av våre tanker. Jeg har møtt mange som enda ikke er helt ærlige med seg selv. Mennesker som med årene har mykt opp budskapet og rokket ved sin overbevisning for på en mer smidig måte passe inn i samfunnet. Om man møter disse krefter og trinnvis inngår kompromiss med budskapet så sviker man kun seg selv. Er man overbevist, så kommer man tids nok føle seg ganske dårlig over at man ikke står opp for sine ideal.

Ulike hendelser i livet kan føles mer utsatte enn andre. Om man møter en partner som ikke holder med om ens meninger, når man får barn eller begynner i en ny jobb. Dette kan være ganger da man kanskje velger å ikke være helt sann mot seg selv og velger en bakdør i stedet for å ta steget i riktig retning. Min erfaring er at jo ærligere man er desto mer respekt får man. Om du velger å gå gjennom livet uten å stå opp for hva du innerst inne mener, kommer det på sikt å virke negativt inn på ditt eget liv og ikke minst på hvordan andre oppfatter deg.

Et annet veldig viktig aspekt i det her er det faktum at man sper på medias og systemets løgner om hva vi nasjonalsosialister virkelig står for. Om vi hele tiden forsøker å myke opp budskapet og velge retrett, så vinner deres løgner om oss og skygger over sannheten om nasjonalsosialismen som sådan. Vår absolutt største oppgave bør i stedet være å overbevise alle de fordommer og de forutinntatte meninger som tillates å eksistere. Det er gjennom å leve etter de her retningslinjene og det å stå opp for hva vi mener som vi på beste måte kan bane vei for alle andre som innerst inne vil følge det nasjonalsosialistiske levesettet. La oss derfor alltid tenke på dette og holde hodet høyt – uten kompromiss!

(Opprinnelig publisert 27. mai 2012)