Hjem Nasjonal kamp Forbyr demonstrasjon i Fredrikstad – på grunn av motdemonstranter

Forbyr demonstrasjon i Fredrikstad – på grunn av motdemonstranter

FREDRIKSTAD Motstandsbevegelsens kommende demonstrasjon i Fredrikstad forbys av frykt for voldelige motdemonstranter, skriver politiet i et brev til Motstandsbevegelsen.

Den nordiske motstandsbevegelsen mottok i dag beskjed fra Øst politidistrikt om at organisasjonens planlagte demonstrasjon i Fredrikstad den 29. juli forbys.

Den grunnlovsstridige avgjørelsen begrunnes blant annet med at det er varslet mange motdemonstrasjoner og at disse kan tiltrekke seg voldelige individer og grupperinger:

Etter en fornyet gjennomgang av saken har politiet besluttet å forby arrangementet i medhold av politiloven § 11 tredje ledd og politiinstruksen § 8-5. Politiet kan i medhold av bestemmelsen forby gjennomføring av arrangementer når «det er grunn til frykt for at de kan forårsake alvorlig forstyrrelse av offentlig ro og orden eller den lovlige ferdsel».

I neste avsnitt presiserer politiet at det ikke er Motstandsbevegelsen de er bekymret for, men voldelige meningsmotstandere:

I både ordinære medier og på sosiale medieplattformer er det varslet flere motdemonstrasjoner som til sammen har potensiale til å trekke et stort antall mennesker til Fredrikstad. I forbindelse med politiets arbeide har det fremkommet konkret informasjon som tilsier at det er en betydelig risiko for organiserte ordensforstyrrelser og potensielt voldelig motstand fra enkeltgrupperinger av motdemonstranter.

Motstandsbevegelsens grunnlovsfestede rett til å demonstrere skal altså oppheves og demonstrasjonen forbys, fordi kriminelle venstreterrorister kan forårsake voldsomheter, ordensforstyrrelser, skadeverk og opptøyer.

Haakon Forwald, leder for Motstandsbevegelsen i Norge, kommenterer kort saken overfor Frihetskamp:

– Et møte med både advokat og politi skal finne sted i løpet av få dager, så vi får vente og se utfallet av det. På bakgrunn av dette vil vi fatte en avgjørelse om hva vi kommer til å gjøre. Siste ord er ikke sagt!

Frihetskamp vil komme tilbake med mer informasjon om saken i løpet av dagen.