Hjem Nyheter Norge Foreldre må betale for indoktrineringsturer

Foreldre må betale for indoktrineringsturer

INDOKTRINERING: Nordfront har tidligere skrevet om at politikere i Vennesla kommune vil opprettholde ordningen med å sende tiendeklassinger til Polen for å indoktrineres. Nå har Levekårsutvalget sagt ja til at skoleturene kan fortsette – på foreldrenes regning.

auschwitz.si-640x359

Levekårsutvalget i Vennesla kommune har nå gått inn for å si ja til å opprettholde ordningen med Polen-turer for tiendeklassinger. Turene skal arrangeres av skolen, men skal finansieres av elevenes foreldre gjennom «dugnadsinnsats». Samtidig skal det såkalte gratisprinsippet følges. Det legges dermed opp til at man ikke må betale for å være med på turen, men at den samtidig skal bekostes av foreldre, gjennom anonyme bidrag. Kostnadene per elev anslås til minst 10 000 kroner.

Levekårsutvalget mente det er viktig at indoktrineringsturene er skoleturer, blant annet fordi «skolen dermed kan påse at dens kriterier for god orden og oppførsel følges».

Relatert artikkel:
«Trekker i trådene» for å finansiere indoktrineringsturer

Kilde:
Sier ja til Polen-tur i skoletida