Hjem Nyheter Norden Foreldre til barn med diagnosen «kjønnsdysfori» danner nettverk: «Slutt å eksperimenter med...

Foreldre til barn med diagnosen «kjønnsdysfori» danner nettverk: «Slutt å eksperimenter med våre barn!»

KJØNNSDYSFORI En artikkel i avisen Eskiltuna-Kuriren beskriver hvordan foreldre til barn som har fått diagnosen «kjønnsdysfori» nå danner et nettverk og tar avstand fra hvordan helsevesenet behandler deres barn.

I Sverige er det de siste årene blitt en drastisk økning i antall små barn som får diagnosen «kjønnsdysfori». Diagnosen innebærer at barnet har et «opplevd kjønn» som ikke samsvarer med det biologiske. Økningen er størst blant jenter. Fra 2010 til 2018 økte antallet blant jenter i alderen 13–24 år ifølge Socialstyrelsen fra 81 til 446, mens det blant gutter økte fra 33 til 223.

I artikkelen i Eskiltuna-Kuriren presenteres Jannika og Karin som er mødre til jenter under hormonbehandling. De kritiserer det faktum at diagnosen «kjønnsdysfori» som regel stilles etter bare noen få møter på klinikkene. Allerede på det første møtet, når barn sier at de opplever å bo i «feil kropp», får de svaret: «Du har rett, du er modig». Ikke en eneste gang under samtalene blir barnas diagnose av seg selv stilt spørsmål ved.

Jannika og Karin forteller at et nettverk for pårørende til barn, som plutselig får det for seg å lide av «kjønnsdysfori» har blitt etablert. Verdt å merke seg er at ingen barn av disse pårørende har vist tegn til tvil om kjønnsidentitet før en viss tid i tenårene.

Mange av disse barna har andre psykiske utfordringer. Alle har deltatt i forskjellige fora for spørsmål rundt «transseksualisme». Mange av dem har hatt problemer tidligere i livet, og de fleste av dem beskrives som identitetssøkende.

De to mødrene konstaterer videre at når man kommer ut offentlig som transe idag, så får man oppmerksomhet og ros, noe disse barn har savnet i sin barndom.

Deltagerne i nettverket understreker at behandlingen som gis mot «kjønnsdysfori» helt mangler vitenskapelig støtte og forårsaker store skader. Den gir permanente forandringer av grunnleggende funksjoner i kroppen til en ikke-voksen. Behandlingen innledes med hormonblokkere som stopper den naturlige kjønnsmodningen. Deretter følger en livslang «korrigerende» hormonbehandling og ofte forskjellige kirurgiske inngrep.

The American Academy of Pediatrics (amerikansk forening for barneleger) peker også på vanlige bivirkninger: sterilitet, brystkreft, samt kroniske smerter som følge av operasjonen. Det understrekes videre at det helt mangler bevis for at denne behandling av «kjønnsdysfori» fører til økt trivsel.

De to mødrene i artikkelen kritiserer at helsevesenet utelukkende er fokusert på å styrke den unges opplevelse av å være «født i feil kropp». «Vi stiller ikke spørsmål ved pasientene våre» er et standard svar fra klinikkene.

Videre påpekes det faktum at det blant de unge som har fått diagnosen «kjønnsdysfori», så er det kun de som motstår presset og selv endrer seg, som unngår den ekstreme behandlingen. Karin er også delvis kritisk til hvordan nettverket kategoriserer de som har gjennomgått behandling.

En av kategoriene er «angrende» og består av de som angrer på deres beslutning om å bli behandlet. Karin mener dette begrepet legger skylden på den unge personen mens det egentlig handler om feilbehandling.

Karin og Jannika undrer på hvorfor klinikkene ikke stiller spørsmål ved at jenter som diagnostiseres med «kjønnsdysfori» oftere enn andre jenter lider av depresjon, angst, autisme og ADHD. Den grunnleggende forestillingen ved disse klinikkene er at alle andre mulige problemer er forårsaket av «kjønnsdysfori». Men det kan like gjerne være omvendt, altså at de andre problemene forårsaker en opplevelse av «kjønnsdysfori», sier de to mødrene.

Karin påpeker videre at foreldre som er kritiske og stiller spørsmål ved hele behandlingen regelmessig rapporteres til barnevernet, samt at en del barn til og med har blitt tatt vekk fra foreldrene, og at det har blitt gjort kirurgiske inngrep på barna uten foreldrenes samtykke.

Foreldrene i nettverket har nå gått ut med en oppfordring til klinikkene: «Slutt å eksperimenter med våre barn!» Det er videre lagt vekt på at behandlingen av «kjønnsdysfori» må utføres med stor forsiktighet inntil en eventuell forskningsstøtte er oppnådd.

TT har søkt opp de aktuelle klinikkene og bedt om en kommentar til kritikken som er fremlagt av nettverket og de to mødrene. De har imidlertid konsekvent nektet å kommentere saken.

Les også:
Harry Benjamin – jøden som innførte «kjønnskorrigering»
FILM: The dangers of a transgender ideology
8 år gamle barn skal injiseres kjønnshormoner i trans-eksperiment
Studie: Kjønnsdysfori kan være et resultat av gruppepress
Foreldre trues når de protesterer mot LHBTP-propaganda i svenske barnehager
Kjønnsdysfori og fremtidens dysfunksjonelle individer
Dokumentar: Det kjønnsløse samfunn
Studie: Fire av fem «transeksuelle» lider av mentale forstyrrelser
Mange unge transpersoner i Storbritannia vil bytte tilbake til sitt virkelige kjønn
Dokumentar om angrende transpersoner