Hjem Nyheter Norden Foreldre trues når de protesterer mot LHBTP-propaganda i svenske barnehager

Foreldre trues når de protesterer mot LHBTP-propaganda i svenske barnehager

KULTURMARXISME Nordfront har avslørt at vidstrakt propaganda for kjønnsdysfori og LHBTP-spørsmål drives i skoler og barnehager i svenske Norrköping, med henvisning til kommunens «verdigrunnlag».

Nordfronts reporter ble for en stund siden kontaktet av en urolig forelder, hvis fireårige sønn går i en barnehage i den svenske kommunen Norrköping. Det hele hadde begynt med at et oppslag kom opp på inngangen til barnehagen hvor det blant annet sto:

Her får alle være den de vil være og er! … Vi hjelper hverandre med å sammen utfordre normer, være nysgjerrige og ha åpne sinn. Det får alle det bedre av. Sammen bygger vi fremtiden til et bedre sted for ALLE å leve i!

Oppslaget i barnehagen om at «alle får være den de vil være og er». Foto: Nordfront (Klikk for å forstørre).

Forelderen resonnerte om dette med flere andre foreldre som alle syntes at det var en merkelig måte å uttrykke den pedagogiske innrettingen for barn mellom ett og seks år på.

Noen dager senere, forteller forelderen, kom hans fireåring hjem og fortalte at «i barnehagen får jeg ha kjole på meg. Jeg er en jente nå og jeg har en snipp».

Dette gjorde forelderen, som vil gi sitt barn en tradisjonell oppfostring, veldig opprørt og han begjærte derfor en samtale med barnehagens rektor.

I samtalen henviste rektoren til kommunens fastslåtte «verdigrunnlag» hvor genusspørsmål og kritikk av tradisjonelle normer skal være en viktig del. Hun mente at det ville være «en krenking av barnets ønske om å uttrykke seg å hindre sønnen i å kle seg i kjole».

Forelderen spurte da hvem som hadde fortalt sønnen at han kan være hvem han vil, og fikk til svar at det hadde lærerne i barnehagen gjort; det inngikk i genusundervisningen.

– Hvordan kan et barn bestemme noe slikt? En fireåring forstår vel ingenting om kjønnstilhørlighet?, spurte den frustrerte faren.

Rektoren opplyste om at «det må finnes likestilling mellom barna og alles likeverd».

– Deretter mente rektoren at jeg ikke skulle bry meg så mye, for det skulle bli verre for sønnen min til slutt. Hvis jeg hjemme skulle diskutere dette med kjønn og forklare saker fra min synsvinkel så skulle det forverre situasjonen, forteller forelderen.

Ved ytterligere samtaler med skoleledelsen har disse bare gjentatt at genusundervisning og LHBTP-spørsmål er et krav for barnehagen, ifølge de nasjonale retningslinjene og UNICEFs barnekonvensjon.

Rektoren har også understreket at foreldre som hjemme lærer barna sine saker som strider mot disse retningslinjene kan bli gjenstand for bekymringsmelding til barnevernet.

UNICEFs barnekonvensjon som sitter opphengt i barnehagen. Foto: Nordfront (Klikk for å forstørre).

Før Pride-festivalen i Norrköping tidligere i sommer fikk også alle barn i barnehagen lære seg om LHBTP-spørsmål, synge Pride-sanger og tegne regnbueflagg. Å hylle seksuelle preferanser og homolobbyen ble av skolen ansett være en del av undervisningen for barn mellom ett og seks år.

En av aktørene som tilbyr tilrettelagt materiale for undervisning i LHBTP-spørsmål for småbarn er pseudonymet Herr(genus)Fröken. På sin nettside skolmagi.nu og på sin Instagram-side lanserer han blant annet barnebøker med titler som «Eventyr for barn som våger være annerledes» og «Da Herr Normsson traff Hen».

En av de kulturmarxistiske bøkene for småbarn som utgis av skolmagi.nu (skjermbilde).

Forelderen som vendte seg til Nordfront er i dag ganske oppgitt:

– Det er klart at en fireåring ikke begriper LHBTP- eller genusspørsmål, det er jo knapt at jeg gjør det selv. For ham er det bare et spørsmål om lek i dag. Men hva skjer om noen år? Hvilke spor kan denne indoktrineringen sette når han blir eldre?

Hverken barnehagens rektor eller skolesjefen i Norrköping kommune har valgt å gi noen kommentar til Nordfront, men henviser til de nasjonale retningslinjene og verdigrunnlaget.

Les også:
Harry Benjamin – jøden som innførte «kjønnskorrigering»
Hva er homolobbyen og hvorfor skal den bekjempes?
Studie: Kjønnsdysfori kan være et resultat av gruppepress
Leger og forskere advarer: «Unge kan komme til å angre kjønnskorrigering»
8 år gamle barn skal injiseres kjønnshormoner i trans-eksperiment
FILM: The dangers of a transgender ideology
Irreversibel kjønnskorrigerende kirurgi – inngrepet stadig flere angrer