Hjem Nasjonal kamp Forsamlingsfriheten truet? – Film fra Gävle

Forsamlingsfriheten truet? – Film fra Gävle

Den Nordiske Motstandsbevegelsen offentliggjør nå en granskning av forsamlingsfriheten i anledning hendelsene i Gävle.

Massemedia har de siste dagene hetset mot Motstandsbevegelsens aktivister og rapportert at forbipasserende mennesker ble mishandlet i samband med en flyvebladsutdeling. Sannheten er at personen tilhørte en gruppe som forsøkte å forstyrre møtet og med vold forsøke å hindre Motstandsbevegelsens aktivister fra å spre informasjon.

Titter man på den virkelighet som massemedia, politikere og politi har skapt de siste tiårene så ser man at forsamlingsfriheten er sterkt truet. Faktum er at denne grunnlovsfestede rettighet nesten kan betraktes som helt innskrenket for alle utenom forsvarere av den nåværende utviklingen.

Hendelsene i Gävle settes i rett perspektiv og gir utenforstående et skremmende innblikk i den virkelighet som opposisjonelle møter i dag. En grunnlov tilsidesatt gjennom trusler, ordensforstyrrelser og mishandling av politiske dissidenter.

Relaterte artikler:
Konfrontasjon i Gävle – antifascister slått til blods!