Hjem Nyheter Norden Forsker: Etniske svensker minoritet i eget land om 45 år – da...

Forsker: Etniske svensker minoritet i eget land om 45 år – da innledes folkemordsfasen – hvis ikke …

FOLKEUTBYTTET Når etniske svensker om 45 år havner i minoritet i sitt eget land risikerer den ugjenkallelige etniske utryddelsesprosessen å innledes, spår en forsker emeritus i systemanalyse, som har anvendt kohort-komponent-metoden på nordisk demografisk utvikling.

Kyösti Tarvainen er dosent emeritus i systemanalyse ved Aalto-universitetet i Helsingfors. Han har studert den demografiske utviklingen i Sverige, Norge, Danmark og Finland i ti år med en demografisk standardmetode: den såkalte kohort-komponent-metoden, som er kjent for sin evne til å – gitt korrekt innputt – generere relativt eksakte demografiske prognoser.

Tarvainens studie viser for Sveriges del at etniske svensker med uforandret innvandring kommer til å være i minoritet i sitt eget land i år 2065.

Når etniske svensker vel er i minoritet kommer, spår Tarvainen, folkeutbyttet til å ganske abrupt slå inn på et høyere gir: En majoritet av befolkningen med utenlandsk bakgrunn kommer til å ytterligere underlette innvandringen for de ulike egne folkegruppene.

Etnisk svenske samfunnsforvaltere slik som ingeniører, administratorer, forskere og forretningsmenn kommer, mener Tarvainen, gjennom uuttrettelig og ofte uegennyttig arbeid til å sikre at nasjonens økonomi og samfunnsstruktur ikke kollapser – dog kun for å se at disse uthules for sin «svenskhet».

Det svenske samfunnet og den svenske kulturen kommer – når deres skaper og bærer havner i minoritet, gradvis til å miste sin ledende stilling, til nasjonen – i dette ords sanne betydning «folket som bærer staten» – er utryddet.

«Det går ennå an å snu utviklingen!»

Tarvainen tror samtidig at denne beskrevne demografiske utvikling ennå kan stoppes – selv om vi befinner oss «i den ellevte timen».

Radikale og raske forandringer kreves dog, der det første skrittet er at nordboere betingelsesløst, på alvor og uten skyggelapper begynner å diskutere masseinnvandringen fra den tredje verden og «bevaringen av våre nasjonalstater».

Hos Tarvainen mangler en visjon om en forent nordisk stat som erstatning for de i dag eksisterende nasjonalstatene. Her finnes altså ikke den forente nordiske stat som Den nordiske motstandsbevegelsen ser som de befridde nordiske folkenes naturlige bolig og beskytter.

Les også:
FILM: Kalergi-planen – Hvitt folkemord?
Dagens video: Hvem står bak masseinnvandringen?
Dagens video: Jødisk rabbiner innrømmer at hvitt folkemord er målet
Orbán: «Soros vil blande ut Europas folk»
Jødisk organisasjon innrømmer at folkeutbyttet er planlagt
Jødisk akademiker innrømmer at folkeutbyttet i Europa er et eksperiment
Den jødiske kulturmarxisten Noel Ignatiev er død – ville utrydde den hvite rase
Dagens video: Norge er for hvitt, mener jøden Ervin Kohn
Jødisk uro over at hvite begynner å innse at de har blitt dømt til demografisk undergang