Hjem Nyheter Globalt Ny miljørapport: Forskere frykter totalkollaps og peker ut redningen

Ny miljørapport: Forskere frykter totalkollaps og peker ut redningen

MILJØ Forskere forutspår samfunnskollaps, masseinnvandring, krig, konflikt og en kamp om ressursene – som følge av en hensynsløs behandling av naturen. Dette fremkommer det i en ny og omfattende rapport hvor verdens ledende forskere og eksperter har bidratt.

Det biologiske mangfoldet i verden forsvinner og er noe som truer selve livsgrunnlaget til menneskeheten, er konklusjonen i en fersk rapport fra IPBES (Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services).

Rapporten, som har en prislapp på 38 millioner kroner, har tatt tre år å ferdigstille og til sammen har over 550 eksperter og forskere fra over 100 land har bidratt. Utryddelsen av dyre- og planteliv vil føre til både mat- og vannmangel, og millioner av fremtidige klimaflyktninger, anser forskerne.

– Biologisk mangfold og naturens bidrag til menneskene høres for mange ut som noe akademisk og noe som ikke angår oss. Det kunne ikke vært fjernere fra sannheten. Dette er grunnlaget for maten vår, rent vann og energi, forteller Robert Watson hos IPBES.

I rapporten pekes det på faktorer som overbefolkning og forurensning, samt en ikke-bærekraftig bruk av naturressurser. Watson mener utviklingen umiddelbart må stanses.

– Vi må stoppe og reversere utviklingen som nå ikke er bærekraftig. Vi risikerer fremtiden vår, men også det livet vi lever nå.

Ifølge rapporten er det omkring 3,2 milliarder mennesker som per i dag lider på grunn av ødelagt natur, og man mener jorden nå går mot en sjette masseutryddelse – dersom ikke situasjonen snur. Også krig, konflikt og masseinnvandring utpekes som en syndebukker.

– Vi er helt nødt til å stanse og snu ødeleggelsen av natur for å sikre alle tilgang til mat og rent vann, stanse farlige klimaendringer, hindre konflikter og unngå flyktningkriser.

At man avvikler virksomhet som ødelegger naturen, og legger fokus på å produsere og forbruke naturvennlig tas også opp i rapporten som et viktig punkt. Jo lengre vi venter, desto vanskeligere blir det å redde naturen, er konklusjonen.

Masseinnvandring er skadelig for naturen, miljøet og det biologiske mangfoldet i verden.

– Det ender med total kollaps

Frode Ødegaard, seniorforsker ved Norsk institutt for naturforskning (NINA), forteller til Dagbladet at en av de største truslene mot biologisk mangfold i Europa, er arealendringer og ødeleggelser av våtmarksområder.

– Rapporter fra hele verden viser at vi er i ferd med å ødelegge livsgrunnlaget vårt. Det handler om tap av arter og tap av systemtjenester, pollinering, rent vann og det som naturen gir oss for at vi kan overleve.

Ifølge Ødegård vil det ikke gå mange generasjonene, før vi står overfor en total kollaps og mener vi må legge om måten vi lever på, dersom vi skal overleve. Ødegård mener videre at masseinnvandring er noe som vil komme i kjølvannet av den kommende kollapsen, hvorpå en kamp om ressursene vil følge.

– Store folkemengder på flukt er en del av den kollapsen som vil komme. Deretter følger konflikt og krig. Det er bare starten vi ser nå.

Ifølge rapporten til IPBES antas Afrikas befolkning (på nåværende hele 1,25 milliarder mennesker) å fordoble seg innen 2050. Dette vil igjen legge et enormt press på Afrikas naturressurser og på sikt føre til en masseinnvandring av bibelske proporsjoner.

FOTO: Henrik Evertsson.

– Vi er den sanne miljøbevegelsen

Frihetskamp har vært i kontakt med Haakon Forwald, leder for Motstandsbevegelsen i Norge, for å høre hans syn på rapporten og om organisasjonens miljø- og naturpolitikk.

– Innholdet og konklusjonen i rapporten er naturligvis deprimerende lesning, men samtidig er det jo gledelig å se at verdens ledende forskere trekker samme konklusjoner som nasjonalsosialismen og Den nordiske motstandsbevegelsen.

Forwald slår fast at fokus på miljø og natur har en lang tradisjon i den nasjonalsosialistiske ideologien, og mener videre at dette er en naturlig konsekvens av at man ønsker å verne om sitt folk.

– Vi nasjonalsosialister har jo, både historisk sett og i moderne tid, konsekvent pratet om viktigheten av å verne om miljøet, naturen og det biologiske mangfoldet i verden. Dette er en av bærebjelkene i den nasjonalsosialistiske verdensanskuelsen og noe vi naturligvis også har med i vårt politiske manifest «Vår vei – Ny politikk for en ny tid». Naturvern er folkevern!

naturen

Forwald peker også ut det faktum at konklusjonene til forskerne i den nye rapporten, er slående lik de konklusjoner organisasjonen har slått fast i sitt politisk manifest.

– Ja, ser man på de farer og trusler som forskerne peker på i rapporten, og ikke minst de tiltak man mener bør gjennomføres for å snu utviklingen, skulle man nesten tro de siterte fra Motstandsbevegelsens politiske manifest, sier Forwald og fortsetter:

– Man kan uansett konkludere med at verdens forskere har talt: Nasjonalsosialismen og Den nordiske motstandsbevegelsen er redningen! Vår politikk og våre løsninger er hva som har potensialet til å ikke bare redde Norden og vårt folk, men også hele planeten. Er du opptatt av miljøet og naturen vet du med andre ord hvor du skal engasjere deg – i den sanne miljøbevegelsen!