Hjem Nyheter Norden Forskere skremt av den svenske regjeringens nye forskningsproposisjon

Forskere skremt av den svenske regjeringens nye forskningsproposisjon

SVERIGE I et nytt lovforslag vil den svenske regjeringen forby forskning og undervisning på høgskoler som strider med «det verdigrunnlag som gjelder». Det får forskningsmiljøet til å reagere.

Galileo fremfor den romerske inkvisisjonen. Illustrasjon: Cristiano Banti.

Löfven-regjeringen har nylig fremlagt en kontroversiell proposisjon angående forskningspolitikken som skal gjelde fremover. I proposisjonen heter det blant annet at «den frie kunnskapssøkenen og den frie kunnskapsspredningen alltid skal utøves innenfor de rettslige rammer som finnes og utifra det verdigrunnlag som gjelder».

Fysiker Lars Hultman og professor i organisk kjemi Christina Moberg uttrykker i en artikkel på DN debatt skepsis til lovforslaget. At den akademiske friheten betinges av verdigrunnlag «åpner for fremtidige regimers press mot enkelte forskere og hele læresteder», mener professorene.

De oppfordrer riksdagsrepresentantene til å stemme nei til forslaget, og ønsker at læresteder i stedet bør «gis større institusjonell frihet, og politisk klåfingrethet holdes på en armlengdes avstand».