Hjem Nyheter Norden Forskning: Vikinger først både til Amerika og Azorene

Forskning: Vikinger først både til Amerika og Azorene

FORSKNING To nye, separate, forskningsprosjekter konkluderer nå med at vikinger mest trolig seilte til, og etablerte bosettinger på det amerikanske kontinentet, så vel som på øygruppen Azorene i Atlanterhavet. De var dermed før Columbus til det amerikanske kontinentet, og de var de første på Azorene.

Vikinghus i Landa utendørsmuseum ved Forsand, Rogaland. Foto: Mercy from Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0).

Frihetskamp har tidligere rapportert fra ny forskning som viser at vikinger kom til Newfoundland, Canada, eksakt i år 1021, altså lenge før Kristoffer Columbus.

Nå har mer ny forskning samtidig konkludert med at vikingene var de første til øyriket Azorene i Atlanterhavet. Det har vært antydet lenge at Azorene har hatt tidlig bosetting, men lite har vært funnet, før nå.

Forskere fra mange land og institusjoner har nå fastslått at det ble etablert bosettinger på øyene et sted mellom år 700 og 850. På bakgrunn av genetiske og arkeologiske funn konkluderer disse med at menneskene som etablert seg der var vikinger. En annen faktor som styrker denne teorien er at i dette tidsrommet var vindforholdene spesielt gunstige nettopp for seiling fra Skandinavia.

Forskerne konkluderer:

Disse resultatene samsvarer med nylige arkeologiske og genetiske data som antyder at vikinger var de mest sannsynlige opprinnelige bosetterne på øyene.

Azorene er et av stedene som blir trukket frem som det mest sannsynlige Atlantis som Platon omtaler i dialogene Timaios og Kritias. Grunnet stor vulkansk aktivitet i området endrer imidlertid geografien og topografien seg her opp gjennom historien og uansett om man vurderer Platons Atlantis som en historisk sannhet eller en myte, så vil en verifisering av dets ekthet være tilnærmet umulig å fastslå. Den østerrikske forskeren Otto Muck mente for eksempel at fjellene på øyene som utgjør Azorene er etterlevinger fra Atlantis, etter at et meteornedslag i Atlanterhavet fikk de tektoniske platene til å bevege seg, og jordskjelv og tsunamier ble utløst. Noe som i sin tur ødela og oversvømte Atlantis.