Hjem Nyheter Globalt Forskningsrapport: Lettbrus øker risikoen for hjertesykdommer og slag

Forskningsrapport: Lettbrus øker risikoen for hjertesykdommer og slag

HELSE I følge en nylig publisert omfattende studie i USA synes eldre kvinner som drikker lettbrus å ha økt risiko for en tidlig død.

Det Amerikabaserte universitetet som har utført studien har i rundt tolv års tid fulgt over 80 000 kvinner i alderen 50 til 79 år og har sammenliknet deres forbruk av blant annet lettbrus med ulike sykdomsforløp, for å se om det finnes noen sammenheng.

Studien har blant annet kommet frem til at kvinner som drikker to lettbrus hver dag løper en betydelig større risiko for å utsettes for ulike alvorlige sykdommer enn de som bare drikker lettbrus én gang i uken, eller aldri. Risikoen for å rammes av slag er 23 prosent høyere, hjertesykdom 29 prosent høyere og hjerteinfarkt 31 prosent høyere. Årsaken virker blant annet å være at de kunstige søtningsmidlene tetter til blodkarene opp til hjernen.

Da studien kun var en observasjonsstudie kan ingen fullstendige konklusjoner tas og det fremgår heller ikke om det er forskjell på ulike søtningsmidler, men forskerne mener likevel at sammenhengen er meget urovekkende.

Tidligere studier har vist liknende resultater for menn, og eksempelvis hva gjelder det Monsanto-fremstilte søtningsmiddelet aspartam har studier også påvist økt risiko for kreft, samt at det ikke gir noen helsefordeler i forhold til vektnedgang eller diabetes i forhold til sukkerprodukter.