Hjem Nasjonal kamp Første dag i rettssaken mot Motstandsbevegelsen i Finland

Første dag i rettssaken mot Motstandsbevegelsen i Finland

MOTSTANDSBEVEGELSEN Torsdag ble rettssaken mot Den nordiske motstandsbevegelsen innledet i Finland.

Torsdag var første dag i rettssaken hvor det finske politistyret forsøker å få Den nordiske motstandsbevegelsen forbudt i Finland. På plass var et titall personer fra Den nordiske motstandsbevegelsens finske og svenske gren. Journalister og agenter befant seg også på plass.

Politistyrets advokat, Marku Fredman, meddelte i løpet av dagen at han primært ønsker å forby organisasjonen, og at han sekundært ønsker at det skal utdeles en advarsel. Det ble konstatert at retten ikke skal vurdere hvorvidt Motstandsbevegelsen er en kriminell organisasjonen eller ikke, men om den bryter mot «god skikk». Det er dette smutthullet i den finske foreningsloven som politiet forsøker å benytte for å forby organisasjonen.

Marku Fredman

Fredmans tre hovedpunkter var at han anså Motstandsbevegelsen være rasistisk, voldsom og at organisasjonen fornekter «holocaust». Fredman henviste videre til en rekke standpunkter i Motstandsbevegelsens politiske program, samt i artikler på organisasjonens nettsider.

Som eksempler nevnte han at Motstandsbevegelsen:

 • erkjenner at det finnes ulike menneskeraser.
 • vil nekte utenlandske personer å eie media.
 • vil forby homopropaganda.
 • positivt omtaler Adolf Hitler og martyren Horst Wessel.
 • har en annen oppfatning om hva demokrati er, enn det rådende liberale demokratiet.
 • vil ta tilbake makten fra sionistene.
 • ikke tar avstand fra handlinger som våre medlemmer er blitt dømt for, som voldsomme opptøyer og mishandling.
 • tar stilling for personer som har blitt dømt for revisjonisme i Tyskland.
 • gjør mennesker oppmerksomme på terrorbombingen av Dresden.
 • deler ut avisen Magnettimedia i Finland.
 • selger støttemedlemskap.
Aktivisme er imot «god skikk», anså aktoratet.

All aktivisme som Motstandsbevegelsen bedriver mener Fredman er «imot god skikk» ettersom det gjør reklame for ovenfor nevnte holdninger. Selv om organisasjonens holdninger ikke hadde vært mot god skikk, så anses det å være mot god skikk å gjennomføre aktiviteter uten at man har søkt om tillatelse fra politiet.

For å vise hvor voldsom Motstandsbevegelsen er, tok Fredman opp noen rettssaker hvor organisasjonens medlemmer er blitt dømt og hevdet at disse hadde funnet sted på grunn av organisasjonen. Dette gjaldt også for et seks år gammelt pubslagsmål, mente Fredman.

En sak som naturligvis ble tatt opp var Jimi Karttunens død. Karttunen fikk et spark i brystet av en aktivist etter han hadde gått til angrep på organisasjonens medlemmer under en offentlig flyvebladsutdeling i Helsinki. Karttunen pådro seg hjernerystelse og ble innlagt på sykehuset, men misbrukte både narkotika og alkohol under og etter sykehusoppholdet, og døde en uke senere av hjerneblødning. Aktivisten ble frikjent for Karttunens dødsfall.

Fredman mente også at mishandlingen av Karttunen, som for øvrig var hvit, var «rasistisk» ettersom den ble begått av en «rasist» og Karttunen var en meningsmotstander. Det var også mot god skikk at Motstandsbevegelsen publiserte Karttunens lange rulleblad på sine nettsteder som motvekt til det glorifiserte bildet løgnmedia publiserte, mente Fredman.

finland
Til venstre: Løgnmedias bilde av Karttunen. Til høyre: Bilde hentet fra Karttunens Facebook-profil.

Aktoratet benyttet også forræderen Henrik Holappas fantasifulle bok om Motstandsbevegelsen som «bevis» for at organisasjonen bør forbys. Saker som ble tatt opp fra boken var at «organisasjonen ikke er skapt for å begå lovbrudd, men skapt av mennesker som begår lovbrudd» og at Motstandsbevegelsen «trener kampsport og boksing for å forerede seg til rasekrigen».

Sikkerhetspolitiet er imot et forbud

Neste del i rettssaken var at Tommi Partanen fra det finske sikkerhetspolitiet (SUPO) ble kalt som vitne. Han beskrev organisasjonen som politisk radikal og at Motstandsbevegelsen i motsetning til mange andre ikke forsøker å skjule at organisasjonen er nasjonalsosialistisk, men at vi likevel ikke er voldsomme på same måte som «rasist-skinheads» er voldsomme. Partanen mente også at Motstandsbevegelsen har vært uvanlig langvarige i motsetning til andre radikale nasjonale grupper og at organisasjonen hele tiden har vokst. SUPOS innstilling var at de ikke ønsker at hverken Motstandsbevegelsen eller andre lignende organisasjoner skal forbys.

Dagen ble avsluttet med en 22 sider lang avhandling av professor Thomas Ojanen som resonnerte omkring den juridiske muligheten til å forby organisasjonen. Ojanen mente en kriminell organisasjon kunne forbys, men var mer skeptisk til om en ikke-kriminell kan bli det. Han mente likevel at antisemittisme, rasisme og revisjonisme ikke bør omfattes av ytringsfriheten. Han kom også frem til at ettersom Motstandsbevegelsen er nasjonalsosialistisk, så bør organisasjonen forbys. Dog ikke som følge av finsk lov, men som følge av EU-lovgivning. Dette da nasjonalsosialister etter deres definisjon er «udemokratiske» og derfor ikke skal omfattes av det såkalte demokratiets ytringsfrihet.

Fredag vil rettssaken avsluttes med avhør av en rekke personer fra organisasjonen, deriblant Antti Niemi og Jesse Torniainen fra den finske riksledelsen og Pär Öberg fra den svenske.