Hjem Nyheter Norge Forsvaret: – Ingen søkere på mange kritiske stillinger

Forsvaret: – Ingen søkere på mange kritiske stillinger

FORSVARET Forsvaret sliter med å fylle ut mange kritisk viktige stillinger. Mange av dem har ingen søkere.

Norsk soldat på øvelse i Danmark 2019. Foto: Jakob Østheim, Public domain, via Wikimedia Commons

Forsvaret sliter veldig med antall søkere på mange kritisk viktige stillinger. Det er kritisk viktig at Forsvaret får ansatt folk på 277 stilinger innen 1. august, men på en tredel av dem er det ingen søkere.

Det skal dreie seg om blant annet stabssersjanter, kommandérsersjanter, flotiljemestere og orlogsmestere, oberstløytnanter og kommandørkapteiner – stillinger som krever mange års erfaring i Forsvaret. De har store problemer med å ansette befal og offiserer på sjefsstillinger i mellomsjiktet. Dette skriver Forsvaretsforum.

Omtrent halvparten av stillingene utlyst i årets søknadsrunder ble ikke besatt og antall søkere i Forsvaret er mer enn halvert fra 2018 til nå. Disse dårlige tallene kommer til tross for at regjeringen for omtrent to måneder siden varslet en storskala opprustning av Forsvaret de neste 12 kommende årene.

I løpet av et år utlyses stillinger i Forsvaret i runder, fire ganger om året. Forsvarets forum viser til tall de har fått innsyn i fra Forsvarets personell- og vernepliktsenter (FPVS). Her kommer de skuffende resultatene fra Forsvarets årets fire søknadsrunder frem:

RundeUtlyste stillingerBesatte stillingerUbesatte stillingerStillinger uten søkere
0, september 2023132577555%
1, desember 202337519518053%
2, april 202482237045250%
3, mai 202427787