Hjem Nyheter Fotavtrykk på Kreta utfordrer «Ut av Afrika»-teorien

Fotavtrykk på Kreta utfordrer «Ut av Afrika»-teorien

FORSKNING Det eldste fotavtrykk av et førmenneske, en såkalt huminin, ble oppdaget på Kreta i 2017 og har nå ved hjelp av geofysiske og mikropaleontologiske metoder blitt anslått å være 6,05 millioner år gamle. Funnene tyder på en separat utvikling i Europa og utfordrer «Ut av Afrika»-teorien.

I 2017 ble over 50 fotavtrykk av et førmenneske, en såkalt huminin, oppdaget nær byen Trachilos på den vestre delen av Kreta. Ved hjelp av geofysiske og mikropaleontologiske metoder har et forskerteam datert fotavtrykkene, som viste seg å være 6,05 millioner år gamle, og er da betydelig eldre enn lignende funn gjort i Afrika. Funnene antyder at et europeisk førmenneske i Europa kan ha utviklet seg separat, ifølge studien i Scientific Reports.

– Fotavtrykkene er nesten 2,5 millioner år eldre enn sporene som tilskrives Australopithecus afarensis (Lucy) fra Laetoli i Tanzania, sier den tyske forskeren Uwe Kirscher i en pressemelding.

– Vi kan ikke utelukke en sammenheng mellom personen som gjorde fotavtrykkene og Graecopithecus freybergi, sier professor Madelaine Böhme.

Bömes forskerteam identifiserte den tidligere ukjente menneskearten Graecopithecus freybergi basert på fossiler fra 7,2 millioner år gamle forekomster i Athen, rundt 250 kilometer unna fotavtrykkene nær Trachilos. Oppdagelsen av Graecopithecus har reist spørsmål om dette kan ha vært den eldste mulige direkte forfaren til mennesker, og at menneskehetens vugge således lå i Europa og ikke Afrika.

Nyere forskning antyder også at det europeiske kontinent separerte seg fra det afrikanske for seks millioner år siden, samt at det kan være en sammenheng mellom ørkenspredningen i Mesopotamia og Sahara og den geografiske spredningen av menneskelige forgjengere. En ørkendannelsesfase for 6,25 millioner år siden i Mesopotamia kan ha startet en migrasjon av europeiske pattedyr til Afrika, mener forskerne.

Ifølge forskerne kan en separasjon av kontinentene for 6 millioner år siden ha muliggjort en separat utvikling av det afrikanske førmennesket Orrorin tugenensis og det europeisk førmennesket.