Hjem Artikler Fra jøde og marxist til svensk nasjonalist

Fra jøde og marxist til svensk nasjonalist

0

SVERIGE En av de mest fremtredende venstreradikale profilene i Sverige er død. Lasse Wilhemsson ble 80 år gammel, født 07 mai 1941 av en svensk far og jødisk mor, og døde altså den 5. august i år.

Lasse Wilhemsson

Wilhemsson er nok mest kjent for å ha bygget opp en av de sterkeste Vietnambevegelsene i verden i sin tid, men også for å gjennom flere tiår med kritisk refleksjon på sitt jødiske opphav og sitt tidligere ideologiske standpunkt, og den gjensidige (negative) påvirkningen disse kategoriene hadde på hverandre, kom til å definere seg som en svensk nasjonalist på sine senere år. Han begynte å stille spørsmål om hvorfor jøder og andre mente det ikke bare var greit, men til og med oppmuntret til, å engasjere seg for Vietnam, men mente det var helt uhørt å gjøre det samme for Sverige. Imperialisme og kolonialisme er ikke bare noe eksotiske folkegrupper er utsatt for, og den kommer i mange, også subtile, former, og en reell nasjonalbasert internasjonalisme må erkjenne dette. 

Wilhemsson om det å være jøde og jødisk identitet: «Det å være jøde handler først og fremst om en identitet, mentalitet eller ideologi slik jeg ser det, og dette er koblet til den jødiske staten Israel, Holocaust og det å være Utvalgt. Det er de delene som i hovedsak knytter jødene sammen, men det betyr ikke at det er en enhetlig gruppe. Samtidig er det en ekstremt stammeorientert gruppe som minner mye om det klanbaserte samfunnet som vi ser utkrystallisere seg i Sverige i dag. De som er utenfor gruppen betraktes i følge denne ikke som fullverdige mennesker, de er “goyim”.»

Wilhemsson om marxisme og sionisme: «Mange jøder anser selv at det er slik det er [Red. at marxismen har jødisk opphav] og man ser jo hvordan det hele startet med Moses Hess og Karl Marx og ser man til det jødiske statskuppet, den russiske revolusjonen, så er det tydelig at dette er en jødisk bevegelse. Det innebærer ikke at majoriteten av de som var eller er marxister er jøder. Men den ble grunnlagt, iscenesatt og ledet av jøder.

På en måte så handler det om å svekke alle andre grupper utenom sin egen, for i et slikt tilfelle styrkes jo din egen gruppe. Sionismen handler om en jødisk stat i Palestina og marxismen handler om å oppløse andre nasjoner. Det er en dobbeltsidig overlevelsesstrategi slik jeg ser det, der sionismen innebærer at jødene garanteres en egen nasjon, og marxismen sørger for at alle andre nasjoner oppløses.»

(Sitatene er hentet fra nedenstående filmer, en samtale Nya Dagbladet hadde med Wilhemsson i 2020, og hans bøker «Ett porträtt med månge berättelser» og «Är världen upp och ner?»)