Hjem Opinion Kronikk Fred den nordiske kvinnen!

Fred den nordiske kvinnen!

 MULTIKULTUR  Nordiske kvinner har blitt lovlig bytte på sitt eget territorium skriver Paulina Forslund. «Hvor mange flere skal voldtas, fornærmes eller til og med drepes før det er nok?»

fred

Det snakkes i media om æresdrap. Det drepes unge jenter og kvinner med innvandrerbakgrunn. Det er ikke vanlig, men det skjer. Det nordiske folk forferdes over dette innslag i det stadig mer flerkulturelle samfunnet. Tradisjon og religion sies å være kilden til disse handlinger. Og mennenes ære.

Spørsmålet man virkelig burde stille seg er hvor vårt folks ære har blitt av? Hva er det nordiske synet på ære og ansvar? En annen ting som er viktig å ta opp er hvordan vi nordiske kvinner ser på oss selv? Hvorfor ser man kvinner som villig går med på å være sammen med innvandrere? De nordiske mennene bærer selvfølgelig et ansvar. Hadde innvandrerne innsett at de nordiske kvinnene virkelig verdsettes så ville de kanskje passe seg for å kalle de horer osv. Hadde en nordisk far sammen med sine sønner forklart at ikke hvem som helst får omgås med deres datter/søster hadde vi kanskje sett betydelig færre kvinner med innvandrermenn. Å uttrykke sitt ubehag direkte til innvandrermenn kan også være noe å gjøre. Å ta ansvar og gi rette advarsler til kvinnen er dessverre et sjeldent innslag i mannens rolle nå for tiden.

For mange ganger går det galt – skikkelig galt. Det voldtas unge kvinner annenhver uke og mange ganger er overgriperen ikke-nordisk. For enkelte er ikke en voldtekt nok. Elin Krantz var en av de som fikk betale med sitt liv. Jeg har selv sett på nært hold hvordan blandingsforhold utarter seg. Mange ganger er mannen sjarmerende, eksotisk og spennende. Men kulturkollisjoner forårsaker problemer i forholdene. Det finnes til og med en statistikk over dette, hvor det går frem at par tilhørende ulike kulturer og etnisitet oftest ender i skilsmisse eller separasjon.

Mitt spørsmål til dere lesere er: hvor mange flere? Hvor mange flere kvinner skal fornærmes, skjendes og voldtas innen noen sier ifra? Hvor er vårt overlevelsesinstinkt og vår ære hen? Mange leste i sammenheng med Elin Krantzs mord at hun var med i gruppen «like ulike» på facebook og at hun ved flere anledninger hadde flørtet med innvandrermenn. Det var da mennesker som mente hun selv var skyldig i sin egen skjebne.

Den slags «skyld på deg selv» mentalitet som florerer blant nasjonale og vanlige nordiske folk irriterer meg virkelig. Hvordan kan man si at en ung kvinne, av vårt folk, skal skylde på seg selv når det eneste hun har gjort galt, er å være et produkt av vår tid? Har man ikke lært at man skal være på vakt og passe seg for visse situasjoner er man naiv. Det tilsammen med den konstante hjernevaskingen fra media over glorifiseringen av innvandring og blandingsekteskap får katastrofale følger.

Legger man så til alle de foreldre som ikke sier ifra når datteren deres kalles hore, men i stedet forsøker å unnskylde slike overgrep, oppbakket av et passivt skolevesen, så gir utslaget seg selv.

Vi bærer et ansvar for slike hendelser. For hver voldtekt, mishandling og mord av våre nordiske kvinner bærer vi et ansvar. Et ansvar til å påvirke, et ansvar til å forhindre, motvirke og sist, men ikke minst en plikt for vårt folks selvfølelse, er en del i kampen – for å sikre vårt folks eksistens.

Så lenge våre døtre ikke får vite om risikoene kan de heller ikke forventes å forstå hva de skal passe seg for. Det har gått så langt at den nordiske kvinnen sees på som et «lovlig bytte» i sitt eget territorium. Det er fritt frem for å utnytte, forulempe og fornedre – for ingen sier ifra. Jeg kan til og med dra det så langt som at kvinnen selv ikke innser at hun er en hore i deres øyne. Med mantraet «alle er like» innprentet fra vi er barn, er det vanskelig å forstå at noen av oss er ulike. Overtramp aksepteres, for ellers er man ikke medmenneskelig og tolerant. Faen ta «medmenneskeligheten»!! Vårt folk voldtas og skjendes både fysisk og sjelelig uten at noen sier ifra! Der har dere sannheten! Det er på tide at den nordiske kvinnen får tilbake den ære og respekt hun fortjener! Fred den nordiske kvinnen!