Hjem Nyheter Norden Fredrik Reinfeldt: «Uten mer innvandring vil pensjonssystemet forvitre»

Fredrik Reinfeldt: «Uten mer innvandring vil pensjonssystemet forvitre»

FLERKULTUR Sveriges forrige statsminister Fredrik Reinfeldt gjentar sine krav om at pensjonsalderen må fortsette å økes. Dessuten må innvandringen være høy, ellers vil ikke pensjonene rekke.

Fredrik Reinfeldt.

Ifølge Sveriges forrige statsminister, moderaten Fredrik Reinfeldt, blir svenskene stadig friskere og lever stadig lengre. Derfor skal pensjonsalderen økes ytterligere. Ellers vil ikke pensjonssystemet kunne bære fremtidens pensjonister.

Reinfeld sa i 2012 at svenskene må arbeide til de blir 75 år.

Nå har Reinfeldt sluppet sin Rapport 2: «Å arbeide til 75 – en god begynnelse». Ifølge rapporten må svenskene nå igjen endre sin «mentale innstilling» overfor samfunnets «utfordringer» samt vårt syn på hvem som egentlig er gammel, og hva eldre arbeidskraft kan bidra med. På denne måten kan samfunnets økonomi forbedres vesentlig, mener Reinfeldt. Også privatøkonomisk kan økonomien forbedres gjennom insentivene som lønnet arbeid i høy alder kan innebære.

Foruten at svensker skal jobbe til de er 75 år eller eldre, må innvandringen fortsette:

Å ikke være åpen for migrasjon, å ikke oppmuntre mennesker til å komme til sitt eget land har en veldig høy kostnad. Det bidrar til å forvitre pensjonssystemet, dessuten er vi i en situasjon hvor vi har lav barnefødsel. Demografi er en av våre absolutte største utfordringer.

De arbeidende svenskene forventes på denne måten å bidra til at de «nye svenskene», som ifølge Reinfeldt selv er de som er landet Sveriges rettmessige folk, skal få et bedre liv i sitt nye land som de har reist til.

Julaften 2014 leverte Fredrik Reinfeldt en ubehagelig julegave til svenskene da han i det da Bonnier-eide TV4 sa at Sverige tilhører innvandrerne – ikke svenskene.

Moderaternas nye leder Ulf Kristersson har nylig sagt at han ikke er mer konservativ enn Reinfeldt. I januar 2018 gjentok han også Reinfeldts beskjed om at svenskene må forberede seg på å jobbe til de blir 75 år.