Hjem Nyheter Norge Frihetskamp om PSTs løgnrapport: «Skivebom for systemet!»

Frihetskamp om PSTs løgnrapport: «Skivebom for systemet!»

DESINFORMASJON PST publiserte nylig sin såkalte trusselvurdering for 2019, og ikke uventet videreformidles løgnene av fiendemedia.

Foto: Geir83 (CC BY-SA 4.0/ Politiets sikkerhetstjeneste (offentlig eiendom).

Politiets sikkerhetstjeneste slapp nylig sin årlige såkalte trusselvurdering. I likhet med fjoråret så tildeles både «det høyreekstreme miljøet» og Den nordiske motstandsbevegelsen et eget avsnitt også denne gangen.

Personer som PST anser tilhøre det «høyreekstreme miljøet» omtales som kriminelle og arbeidsløse personer med lite eller ingen utdannelse, og som naturligvis sliter med både alkohol- og narkotikamisbruk.

Utklipp fra PSTs rapport viser hvordan man ønsker å fremstille «høyreekstreme».

Hva gjelder avsnittet tilegnet Motstandsbevegelsen bærer dette preg av synsing, antagelser og løgner – noe som også ble tatt opp og diskutert i det seneste avsnittet av Frontlinjen.

Løgnmedia står naturligvis parat til å videreformidle løgnene fra systemet, og først ute med en artikkel var NRK. Frihetskamp er også sitert med en kommentar i artikkelen.

Propaganda fra PST sin side for å svartmale nasjonalisme og nasjonalistiske organisasjoner i et forsøk på å forhindre rekruttering, og da fremfor alt til Den nordiske motstandsbevegelsen. Hva gjelder organisasjonens medlemmer så finner man både unge og gamle, kvinner og menn, og alt ifra vanlige arbeidere til akademikere. At mange av de er mennesker som ønsker å stå «utenfor samfunnet» er ikke så merkelig, da Motstandsbevegelsen bekjemper det rådende systemet og den folkemordspolitikk som føres. I Motstandsbevegelsen er det nulltoleranse for rus- og narkotikamisbruk.

Rapporten er et eksempel på dårlig propaganda, og vil med all sannsynlighet være kontraproduktiv.

Dette er propaganda, ikke noe annet. Desinformasjon fra systemet, og dårlig sådan, i et desperat forsøk på å svartmale Den nordiske motstandsbevegelsen og forhindre rekruttering. Problemet til PST er at rapporten er så overdrevent løgnaktig at den med stor sannsynlighet vil virke mot sin hensikt og snarere føre til økt interesse for organisasjonen. Skivebom for systemet, med andre ord.