Hjem Historie «Holocaust» under lupen Frihetskamp presenterer ny serie: «Holocaust under lupen»

Frihetskamp presenterer ny serie: «Holocaust under lupen»

HISTORIE Frihetskamp starter i dag en dedikert serie som vil kaste nytt lys over «den største forbrytelsen».

Foto: Raquel Baranow, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Frihetskamp presenterer en ny artikkelserie: vi vil herved ukentlig presentere oversatte artikler fra Holocaust.claims som fokuserer på ulike aspekter ved «holocaust»-myten, fra velkjente ting som Auschwitz’ beryktede tredører til sine påståtte gasskamre, til propaganda som for lengst har gått i glemmeboken for sin absurdistiske natur (hint: elektriske dødspaneler).

Myten om det villede folkemordet på 6 millioner jøder begått av Det tredje riket, etablert med makt mens røyken fremdeles kunne sees over Berlins rykende ruiner, utgjør den legitimerende moralske historien etterkrigstidens liberale orden har fortalt om seg selv for å rettferdiggjøre ødeleggelsen av Tyskland, salget av halve Europa til kommunismen og jernteppet, og viktigst av alt: folkeutbyttet i hvite land i dag, basert på ideen om at hvite er moralske undermennesker uten retten til kollektiv organisering og selvbestemmelsesrett.

Det er dessuten relevant med hensyn til de mange propagandistiske løgnene verdenen har blitt servert av Israel siden 7. oktober for å rettferdiggjøre dets massemord og forsøk på etnisk rensning i Gazastripen, fra «40 døde babyer med hodene kappet av» til påstander om voldtekt uten bevis. Hvis vi nekter å akseptere jødiske påstander om overgrep begått mot dem uten bevis i dag, hvorfor skulle vi akseptere jødiske påstander om overgrep begått mot dem, også uten bevis, for over 70 år siden?

Mens mange imidlertid vet godt at «holocaust» er en løgn, og myten selv bare har overlevd så lenge fordi det er forbudt å kritisere den i mesteparten av Europa, hvilket en skulle tenke seg ville være høyst unødvendig med tanke på «historiens mest dokumenterte hendelse», så kan mytens rene størrelse gjøre det intimiderende for folk flest å begynne å dekonstruere den. Når alt kommer til alt, hvor skal man i det hele tatt starte?

Vi håper på å gjøre dette litt lettere ved hjelp av lettleste og lett fordøyelige artikler som zoomer inn på enkeltaspekter ved «holocausts» absurditet, for å hugge ned dette fjellet, en bit av gangen.