Hjem Historie Dagens historiske Frikorps Danmark

Frikorps Danmark

HISTORIE Den 28. juni 1941 ble opprettelsen av det danske militærkorpset Frikorps Danmark offentliggjort.

Frivillige dansker i Frikorps Danmark oppstilt før avreise fra Hellerups bangård den 19. juli 1941.
Frivillige dansker i Frikorps Danmark oppstilt før avreise fra Hellerups bangård den 19. juli 1941.

Den 9. april 1940 ble Norge og Danmark okkupert av Tyskland. Dette skjedde for å forhindre de alliertes invasjon av Norge og Sverige og dermed forhindre de allierte i å åpne en ny krigsfront i Nord-Europa. Et drøyt år senere startet tyskerne rekruttering av skandinaviske frivillige til SS-Regiment «Nordland» under Waffen-SS. Regiment Nordland inngikk i SS-Division «Wiking» og kjempet på østfronten.

Kort tid etterpå ble det danske militærkorpset Frikorps Danmark opprettet. Det ble annonsert den 28. juni 1941, og ble offisielt opprettet dagen etter. Forskjellen på Regiment «Nordland» og det danske frikorpset var at det siste var offisielt godkjent av den danske regjeringen. En forespørsel hadde kommet fra Tyskland om at Danmark, som var tilsluttet Anti-kominternpakten, skulle stille militærenheter til rådighet ved en konflikt med Sovjetunionen. Dette hadde i og med Operasjon Barbarossa siden den 22. juni blitt virkelighet. Det var altså ingen krav på at soldatene i Frikorps Danmark skulle være nasjonalsosialister, men de skulle bekjempe bolsjevismen.

Danske Frikorps-frivillige.
Danske Frikorps-frivillige.
Per Sørensen var løytnant i den danske arméen før han meldte seg til Waffen-SS. Han deltok i kampene i Demjansk og Velikije Luki hvor han ble såret den 25. desember 1942. Da Frikorps Danmark ble oppløst i 1943 kjempet han videre i 11. SS Pansergrenaderdivisjon «Nordland». Han ble såret 7 ganger iløpet av krigen, og falt under slaget om Berlin den 24. april 1945.
Per Sørensen var løytnant i den danske arméen før han meldte seg til Waffen-SS. Han deltok i kampene i Demjansk og Velikije Luki hvor han ble såret den 25. desember 1942. Da Frikorps Danmark ble oppløst i 1943 kjempet han videre i 11. SS Pansergrenaderdivisjon «Nordland». Han ble såret 7 ganger iløpet av krigen, og falt under slaget om Berlin den 24. april 1945.

Mange frivillige meldte seg og allerede i august samme år besto enheten av 1 000 mann. Forbandets første sjef var oberstløytnant Christian Peter Kryssing som ikke var nasjonalsosialist. Han som skulle lede det danske frikorpset i kamp var dog dets andre sjef, major Christian Frederik von Schalburg, som også var medlem av Danmarks Nationalsocialistiske Arbejderparti (DNSAP).

Christan Frederik von Schalburg, her sammen med sin sønn Alex, var leder for det danske nasjonalsosialistiske partiets (DNSAP) ungdomsorganisasjon NSU. Han falt i strid den 2. juni 1942 i Demjansk.
Christan Frederik von Schalburg, her sammen med sin sønn Alex, var leder for det danske nasjonalsosialistiske partiets (DNSAP) ungdomsorganisasjon NSU. Han falt i strid den 2. juni 1942 i Demjansk.

Etter trening i Hamburg og Treskau (Polen) kom ordren om avmarsj til Østfronten den 8. mai 1942, hvoretter ankomst de sluttet seg til 3. SS-Panzergrenadier-Division «Totenkopf». Frikorps Danmark ble satt inn i de meget harde kampene i Demjansk sør for Novgorod hvor de kom den omringede SS Totenkopf-divisjonen til unnsetning. Den 2. juni døde von Schalburg av en landmine, og tre dager senere falt også frikorpsets tredje sjef, Hans Albert von Lettow-Vorbeck. Den 2. juli ble SS-Sturmbannführer og DNSAP-medlemmet Knud Borge utstedt til ny befalhaver for korpset. Han regnes for å ha vært en veldig god taktiker.

Ifølge noen «kilder» ble frikorpssoldater spottet under sin permisjon i Danmark. Her marsjerer dog 850 frikorpssoldater i København og hilses av en stor folkemasse.
Ifølge noen «kilder» ble frikorpssoldater spottet under sin permisjon i Danmark. Her marsjerer dog 850 frikorpssoldater i København og hilses av en stor folkemasse.

Korpset ble trukket tilbake fra fronten fra august til oktober samme år og hadde i denne perioden permisjon i Danmark. Den 5. desember befant korpset seg i russiske Nevel og ble satt inn ved forsvarsstillingene i Velikije Luki. Russerne angrep ved julaften og det ble igjen utkjempet harde kamper.

I mars 1943 ble frikorpset atter trukket tilbake fra fronten og ble sendt til militærområdet Grafenwöhr i Nürnberg. Her ble Frikorps Danmark oppløst den 20. mai 1943. Soldatene ble oppfordret til å anslutte seg til SS-Panzergrenadier Regiment 24 Danmark, hvilket de fleste også gjorde. Regiment 24 Danmark var en del av Nordland-divisjonen og fortsatte kampene til 1945.

Omkring 4 000 danske frivillige falt under andre verdenskrig. Her er en minnestein over de falne i Kongensbro, Silkeborg kommune.
Omkring 4 000 danske frivillige falt under andre verdenskrig. Her er en minnestein over de falne i Kongensbro, Silkeborg kommune.