Hjem Nyheter Norge FrP krever at norske statsborgere i Gaza granskes

FrP krever at norske statsborgere i Gaza granskes

INNEKRIKS Flere hundre personer, angivelig med norsk statsborgerskap, skal ha befunnet seg i Gaza da grensene ble stengt etter at Hamas utførte sitt angrep mot okkupasjonsmakten Israel. Innvandringspolitisk talsmann for FrP, Erlend Wiborg, ber nå om at sakene gjennomgås av Politiets Utlendingsenhet (PU), UDI og Barnevernet.

Foto: Brage.aronsen, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Det er i et skriftlig spørsmål til justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl at FrPs innvandringspolitiske talsmann Erlend Wiborg vil ha svar.

Han viser blant annet til at det, gjennom media, har fremkommet at personer som aldri før har vært i Norge har blitt hentet.

Han mener også det er «underlig at et stort antall personer med norsk statsborgerskap ser ut til å oppholde seg både midlertidig og permanent i et område de tidligere har flyktet fra og fått opphold i Norge.»

Han viser videre til Lov om norsk statsborgerskap, som sier:

Et vedtak om statsborgerskap kan tilbakekalles dersom søkeren mot bedre vitende har gitt uriktige opplysninger eller fortiet forhold av vesentlig betydning for vedtaket.

Wiborg mener det derfor bør være grunnlag for å vurdere om de som har reist på ferie til Gaza har gitt myndighetene uriktige opplysninger, og ber departementet igangsette undersøkelser.

I en egen post på Frp.no skriver Wiborg blant annet:

Vi må sørge for at ikke asylordningen misbrukes av folk som ikke har behov for beskyttelse.