Hjem Nyheter Norge Frp ønsker strengere straffer for opprørere

Frp ønsker strengere straffer for opprørere

FLERKULTUR Representanter fra Fremskrittspartiet ønsker at angrep mot politiet skal slås kraftigere ned på.

Ild mellom husokkupanter og politi i Oslo i februar 2010.

Etter en rekke anledninger hvor kommunistiske og islamske opprørere har tatt til våpen mot politiet krever Per Willy Amundsen og Sylvi Listhaug i et representantforslag fremsatt den 18. januar at regjeringen tar grep i form av skjerpede straffer.

På Furuset i Oslo avfyrte «ungdom» i oktober raketter og ballistiske prosjektiler rettet mot både sivilbefolkningen og politiet, og etablerte veisperringer. Det er også flere ganger brutt ut trefninger mellom politi og «ungdom» i forbindelse med politiske demonstrasjoner. Representantforslaget peker på at halvparten av norsk polititjenestepersonell frykter for sitt og sin families liv på grunn av sitt yrke, og at det dermed vil kunne bli vanskelig å besette posisjoner innenfor politiet i fremtiden.

Vold mot politiet reguleres av straffeloven § 155, § 155 a, § 155 b og § 155 c, og har en øvre strafferamme på 10 års fengsel når volden forøves med skytevåpen, eksplosiver eller annet særlig farlig redskap.

I det til dels borgerkrigsrammede nabolandet Sverige er skjerping av straffene for opprør allerede på agendaen. Forslagsstillerne mener at en tilsvarende innskjerping i Norge vil kunne forhindre tap av kontroll over ytterligere områder ved at det vil demoralisere fienden og styrke moralen i politiet.