Hjem Nyheter Norge Frykter ikke terrorister, men nasjonalister

Frykter ikke terrorister, men nasjonalister

INNENRIKS: De enorme strømmene av såkalte flyktninger som skyller inn over Europa og Norden, uroer ikke PST nevneverdig. De er mer opptatt av hvordan nasjonalister kan finne på å reagere.

Det var med tanke på de massive strømmene av såkalte flyktninger, som i disse dager skyller inn over Europa og Norge, at Politiets sikkerhetstjeneste (PST) torsdag gikk ut med en pressemelding.

Det er dog ikke de såkalte flyktningene PST er urolige over, og alt hva det innebærer, men hvordan nasjonalister kan finne på å reagere.

– Den økte asyltilstrømningen til Norge vurderes i første rekke å få negative følger for trusselbildet knyttet til det høyreekstreme miljøet i Norge. Dette fordi motstand mot innvandring er en av de mest sentrale sakene, og en viktig mobiliseringsfaktor, for dette miljøet.

IS

Til tross for at terrororganisasjon Den islamske staten (IS) hevder å ha smuglet inn over 4 000 terrorister til Europa, så anser ikke PST at det er noen grunn til å uroe seg for dette.

– Asylsøkere knyttet til ekstrem islamisme framstår ikke som noen sentral bekymring for PST på kort sikt.

De man skal uroe seg for, ifølge PST, er snarere personer som er født i Norge.

– Trusselen fra ekstrem islamisme kommer først og fremst fra personer som er født eller oppvokst i Norge, og som har blitt radikalisert her.

PST anser at det er liten sannsynlighet for at noen, eksempelvis terrorister, skulle finne på å misbruke «det norske asylinstituttet».

28-Doors-Hours-Arson-Twitter

Terrorforsker er enig

Professor og terrorforsker ved Politihøgskolen, Tore Bjørgo, er enig i PSTs analyse av situasjonen. Ifølge ham så kan høyreekstreme fort gå fra ord til handling.

– For noen høyreekstreme grupper er det vi ser i mediene nå en bekreftelse på det de frykter aller mest. En ukontrollert bølge av innvandring. Det vil fort kunne føre til en skjerpelse av retorikk og vold.

Bjørgo trekker frem sabotasjevirksomheten tyske nasjonalister har bedrevet mot planlagte asylmottak for å forhindre at de blir etablert. Noe han omtaler som «anti-innvandringsvold rettet mot asylmottak».

Les også:
Tyr til radikale metoder for å stanse masseinnvandringen

Kilde:
Terrorforsker frykter høyreekstrem reaksjon mot flyktningsympati
Økt tilstrømning av flyktninger og asylsøkere til Norge