Hjem Historie «Holocaust» under lupen Gasskammer med tre-dører

Gasskammer med tre-dører

«HOLOCAUST» Vedrørende mangelen på fysisk bevis for dører til påståtte gasskamre.

Ekte gasskammer presentert som kontrast. Foto: Cowtools, via flickr.com, (CC BY-NC 2.0 DEED).

Gasskamre med dører av tre er en velkjent del av holocaustrevisjonismen. Her tar Jewish Virtual Library (JVL) opp problemstillingen:

2.06 Dører til gasskamre for svake til å forhindre flukt

Holocaustfornekting hevder at dørene til de «angivelige» gasskamrene var langt for svake til å motstå trykket fra folk som prøvde å unnslippe døden fra innsiden av kamrene.

Siden ingen av krematoriene forble i sin opprinnelige tilstand (Bunker I & II og Kremas II, III, IV og V ødelagt, og Krema I modifisert), finnes det intet fysisk bevis på hvordan dørene til utryddelsesgasskamrene så ut. Imidlertid ble en dør som sannsynligvis tilhørte en utryddelsesgasskammer oppdaget på leirens byggeplass; den er massiv og forsterket med jernstenger. Videre er det lille kikkhullet beskyttet fra innsiden med et sterkt metallgitter, sannsynligvis installert slik at ofrene ikke skulle knuse glasset i kikkhullet.

De som fremsetter denne påstanden presenterer bilder av dører for avlusningskamrene, som ikke var forsterket, antagelig under antakelsen om at seerne er for uvitende til å legge merke til byttet. For et fotografi av en dør som sannsynligvis ble brukt i et utryddelsesgasskammer, se Pressac (486). (Se bilde Door.gif). Pressac inkluderer også fotografier av en dør som ble oppdaget blant ruinene av Krema IV.

Jewish Virtual Library: Holocaust Denial & The Big Lie.

Legg merke til frasen «det er ingen fysisk bevis på hvordan døren til utryddelsesgasskamrene så ut». De innrømmer at de ikke vet hvordan dørene så ut, men siden de fant en dør som kanskje kunne ha fungert for et draps-gasskammer, er det godt nok for dem.

En sideanmerkning: JVL innrømmer at ingen av de påståtte utryddelsesfasilitetene er i original tilstand. Dette er en ny innrømmelse, ettersom de tidligere presenterte Krema I som i original tilstand. For en grundig gjennomgang av dette, se Germar Rudolfs «Curated Lies—The Auschwitz Museum’s Misrepresentations, Distortions and Deceptions«.

Tilbake til tredører. JVL refererer til boken «AUSCHWITZ: Technique and Operation of the Gas Chambers» av Jean-Claude Pressac. Wikipedia hevder at Pressacs bok «demonstrerte den tekniske muligheten for masseslakt ved gasskamre under Holocaust, og avkreftet dermed mange falske påstander fremmet av Holocaust-fornektere». Til tross for at denne boken er så viktig for å avkrefte «holocaust»-fornektere, hadde den begrenset opplag og er sjelden. Kopier kan selges for over $1000. Heldigvis er det en nettversjon tilgjengelig. For mer om Pressacs bok og hvor lite vitenskapelig den er, se denne artikkelen som jeg skrev.

I motsetning til JVL kommer ikke Pressac med noen innrømmelse om usikkerhet rundt dørene som ble brukt. Han sier at døren som ble funnet i Bauhof, eller byggeplassen, definitivt var en påstått dør for et draps-gasskammer. Han sier beviset er kikkhullet med rutenett som beskytter kikkhullet fra innsiden. Følgende er fotografiet som JVL refererte til:

Photograph of the interior of a gas-tight door [Warsaw Central Commission Archives, ref. 17], via phdn.org.

Germar Rudolfs bok, «The Chemistry of Auschwitz«, har et bedre fotografi av hvordan dørene til de påståtte draps-gasskamrene sannsynligvis så ut ifølge ortodokse «holocaust»-historikere:

Foto: «The Chemistry of Auschwitz», side 123.

Når det gjelder kikkhullet, tillat meg å sitere Rudolf: «Kikkhull var faktisk påkrevd for alle avlusningsdører, fordi alle som gikk inn i et avlusningskammer måtte observeres av en annen person utenfra, slik at hjelp kunne gis umiddelbart i tilfelle en ulykke» (side 123). Det er mange grunner til at kikkhullet skal beskyttes på innsiden som ikke er ondsinnet. For eksempel: hvis klærne ble desinfisert på stativ, er det en mulighet for at stativet kunne skade kikkhullet. Det som ikke gir mening er å ha et kikkhull for å observere påståtte gassinger, siden ifølge den offisielle historien ville rommet ha vært så fullt at en utenforstående observatør ikke ville ha kunnet se forbi personen som var umiddelbart ved døren.

Her er Pressacs detaljerte beskrivelse av døren:

Fra korridoren gikk de gjennom døren på høyre side [1a] inn i gasskammeret. Det var en tre-dør, laget av to lag med korte trebiter arrangert som parkett. Mellom disse lagene var det en enkelt plate som forseglet kantene av døren [3], og falsene i rammen var også utstyrt med tetningslister av filt. Omtrent i hodehøyde for en gjennomsnittlig mann hadde denne døren et rundt glasskikkehull [se Dokument 11]. På den andre siden av døren, dvs. på gasskammersiden, ble denne åpningen beskyttet av et halvkuleformet gitter [se Dokumenter 12 og 13]. Dette gitteret var montert fordi folkene i gasskammeret, som følte at de skulle dø, pleide å knuse glasset på kikkhullet. Men gitteret ga fortsatt ikke tilstrekkelig beskyttelse, og lignende hendelser gjentok seg. Åpningen ble blokkert med en bit metall eller tre. De som skulle gasses og de i gasskammeret skadet elektrisk utstyr, rev ut kabler og skadet ventilasjonsutstyret. Døren ble hermetisk lukket fra korridorsiden ved hjelp av [to] jernstenger (se Dokument 11) som ble skrudd fast [ved hjelp av to vinklede bolter som skrudde gjennom låsene på stengene, som i seg selv var utstyrt med håndtak].

«AUSCHWITZ: Technique and operation of the gas chambers» av Jean-Claude Pressac, side 483.

Det er interessant å bemerke seg at Pressac beskriver hvordan alt i det påståtte gasskammeret ble ødelagt, med unntak av døren. Kunne denne døren ha tålt to tusen eller flere mennesker oppslukt av panikk? Kunne den ha forblitt gasstett mens en masse av mennesker presset på den? Uten eksperimentering er det ingen måte å vite sikkert, og ortodokse «holocaust»-historikere er imot slike vitenskapelige utforskninger. Til syvende og sist spiller det egentlig ingen rolle, ettersom det ikke er kjent med sikkerhet hvilke dører som ble brukt til de påståtte draps-gasskamrene.

Takket være denne artikkelen har jeg blitt oppmerksom på et annet bedrag fra Holocaust-museet. På begynnelsen av 90-tallet stilte det nylig åpnede US Holocaust Memorial Museum i Washington, DC, ut uredelig denne replikaen som døren til det påståtte draps-gasskammeret, selv om det var kjent at det faktisk var døren til et avlusningskammer. Uærligheten blant «holocaust»-forsvarere kjenner ingen grenser.

Journal of Historical Review, vol 13 (1993), no. 5. Gas Chamber Door Fraudulently Portrayed at U.S. Holocaust Museum.

Opprinnelig publisert av Holocaust.claims.

«Holocaust» under lupen