Hjem Nyheter Norden Gaupa står i fare for å bli utryddet

Gaupa står i fare for å bli utryddet

NATUR OG MILJØ Den norske gaupebestanden har sunket betraktelig de siste årene. Ifølge eksperter skal ulovlig jakt være en viktig bidragende årsak til at gaupa nå står i fare for å bli utryddet.

Lynx_lynx_1_Martin_Mecnarowski-640x431

På den nye listen over truede dyrearter i Norge går Nordens eneste ville kattedyr, gaupa, fra å være listet som «sårbar» til «sterkt truet».

Professor Øystein Wiig ved Naturhistorisk museum i Oslo mener situasjonen er svært alvorlig.

– Fra et biologisk ståsted er situasjonen uforsvarlig. Når det er så få individer som nå, kan det skje alvorlige ting vi ikke er herre over med bestanden.

Til tross for den rekordlave bestanden, 313 gauper i 2014, ble det allikevel åpnet for å felle 87 gauper i årets jaktsesong. Utover dette må den ulovlige jakten tas i betraktning.

Årsaken til den rekordstore kvotejakten oppgis være at gaupa er det dyret som tar livet av flest rein i løpet av et år. I løpet av 2014 skal 6 719 reinsdyr ha blitt drept av gauper.

Kilde:

Gaupa kan bli utryddet