Hjem Nyheter Norge Giftstoffer i reklameprodukter

Giftstoffer i reklameprodukter

HELSE Miljødirektoratet har sjekket innholdet på en rekke reklameprodukter og opp mot halvparten av produktene inneholdt ulovlige stoffer eller var mangelfullt merket.

Det var under en omfattende kontroll av reklame- og gaveartikler brukt til markedsføring at giftstoffene ble oppdaget. Av 78 produkter Miljødirektoratet testet, inneholdt omtrent halvparten ulovlige stoffer. Produktene som ble kontrollert var blant annet firmagaver, gratisprodukter og produkter for profilering og reklame.

Hovedsaklig dreier dette seg om små-elektronikk som USB-pinner, hodetelefoner, lommelykter og nødladere, samt produkter av mykplast som reflekser og badeballer. Men også barneleker. Så mange som 29 barneleker inneholdt ulovlige giftstoffer, og 13 ble forbudt grunnet manglende merking.

Et av giftstoffene som ble funnet i lekene var det skadelige stoffet DEHP (se faktaboks). Miljøgiften SCCP ble også funnet i flere av plastproduktene og bly og kadmium i flere elektroniske og elektriske produkter.

Giftstoffer som ble oppdaget:

DEHP: Plastmykner som kan lekke ut til omgivelsene fra produkter mens de er i bruk, eller etter at de er kastet. Kan skade evnen til å få barn, og føre til fosterskader. Stoffet kan være hormonforstyrrende for mennesker og i miljøet. Ftalaten DEHP ble forbudt i Norge i 2007.

SCCP: Et klorparafin som brytes langsomt ned i miljøet og kan hope seg opp i mennesker og dyr. Svært giftige for livet i vann. Dyrestudier har vist at stoffene kan føre til nedsatt vekst og forsinket utvikling. Muligens kreftfremkallende. Kortkjedete klorparfiner ble forbudt i Norge i 2002.

Kadmium: Akutt og kronisk giftige for mennesker og dyr. De fleste kadmiumforbindelsene er kreftfremkallende.

Bly: Tas opp i dyr og mennesker, som over tid kan få høye konsentrasjoner i kroppen. Bly er giftig, og for mye bly i kroppen kan blant annet føre til skade på de røde blodlegemene og nervesystemet. Hjerneutviklingen hos fostre og små barn er spesielt utsatt for skader forårsaket av bly.

 

Kilde: Miljødirektoratet fant giftstoffer i reklameprodukter