Hjem Nyheter Norge Gjenåpning av asylmottak møter motstand blant lokalbefolkningen

Gjenåpning av asylmottak møter motstand blant lokalbefolkningen

ASKER: Naboene til det nedlagte asylmottaket på Dikemark er skeptiske til gjenåpning.

3241647347

Lokalbefolkningen på Dikemark, og særskilt de nærmeste naboene, er skeptiske til gjenåpningen av det nedlagte asylmottaket og da spesielt at antallet plasser skal dobles i forhold til hva det var før.

Beboerne har bedt kommunen sette ned en egen brukergruppe, bestående av naboer og representanter for kommunen og asylmottaket – for at det skal være en dialog mellom partene. Kommunen har så langt ikke svar, og de første asylsøkerne ventes å ankomme 1. mai.

Før asylmottaket ble nedlagt var det mange konflikter mellom lokalbefolkningen og asylmottaket på Dikemark.

Kilde:
Naboer skeptiske til reåpning av asylmottak