Hjem Nyheter Gjennomgang av Tommie Lindh-saken

Gjennomgang av Tommie Lindh-saken

SVERIGE Her kommer en oppsummering av politietterforskningen av drapet på Tommie Lindh og hendelsesforløpet den maler.

Nordfront.se har gått gjennom politietterforskningen som ligger til grunn for tiltalen for drapet på Tommie Lindh og de andre forbrytelsene som ble begått i tilknytning til drapet.

Hovedpersonene i etterforskningen er Tommies venninne «Emma» (heter egentlig noe annet) som blir voldtatt og den tiltalte sudaneseren Abubaker Mohamad Awad.

Hvem er Abubaker, og hvordan havnet han i Tommies bolig?

Bakgrunnen for forbrytelsen er at Tommie, Emma og andre venner var ute på byen og festet. De støtte på Abubaker, som verken kjente Tommie eller Emma, men var bekjent av en Simon som inngikk i selskapet. Selskapet går deretter hjem til Tommie.

Hvorvidt Abubaker blir invitert med til etterfesten hos Tommie spriker vitneforklaringene om. Det virker som om Abubaker spurte Simon om han fikk bli med, og Simon bad ham spørre Tommie. Kun ett vitne påstår å ha oppfattet det som om Tommie ble spurt og sa til Abubaker at han fikk bli med. De andre er usikre eller tror at han ble med uten tillatelse. Politiets oppsummering av Simons ord:

Simon er ikke sikker på om Tommie svarte nei, men i hvert fall ganske sikker på at han ikke svarte ja. Men plutselig var Abu der på festen.

Et vitne sier også at han syntes det var rart at Tommie, som skal ha beskrevet seg selv som «nazist», slapp inn Abubaker i leiligheten og omgikkes med innvandrere. Han pleide ikke å gjøre det, ifølge vitnet. En hel del taler altså for at Abubaker var en uinnbudt gjest som smøg seg inn i boligen og siden, som det kommer til å vise seg, var veldig vanskelig å bli kvitt.

I etterhånd har flere andre vitner også påpekt at Abubaker var beryktet i Härnösand for å antaste kvinner. En Nadja forteller i politiavhør at han «er kjent på byen for å tafse på yngre», og Simon sier at han «respekterer ikke et nei fra jenter som han sjekker opp».

Fra avhøret av Simon:

På spørsmål sier Simon at Abu er kjent i hele Härnösand for sin oppførsel. Det var jo bare noen helger før at det ble bråk mellom ham og noen andre som Simon kjenner. Dette da Abu hadde sagt til en jente som Simon kjenner at «jeg knuller barnet ditt». Jentas barn er 6 år gammelt. Abu fikk da juling, Simon var ikke med ved anledningen.

På videre spørsmål sier Simon at Abu var mistenkt for en voldtekt som ble henlagt kanskje i 2015. Han voldtok da også ei jente. Simon er i prinsipp hundre prosent sikker på at det skjedde.

Angående Abubakers kvinnesyn sier Simon at det jo ikke er bra. Han har jo bl.a. aldri hørt Abu si at han har vært forelsket i ei jente. Det er mest prat om sex. Simon kjenner til og har hørt at Abu har en blivende kone i sitt fødeland.

Politiet konstaterer videre i avhør med Abubaker at de har utredet ham tre ganger for seksuallovbrudd. En gang er det seksuelle overgrepet mot en mindreårig som Nordfront har rapportert om og et av de andre tilfellene dreide det seg om en mistenkt voldtekt.

Utover sedelighetskriminaliteten har den nå 23 år gamle Abubaker – som fremdeles bor hjemme hos sine foreldre i Härnösand – hatt problemer med alkohol og narkotika, gikk ut av grunnskolen med ikke godkjente karakterer, som måtte leses opp på ny før han kunne begynne på videregående, men som han siden hoppet av. Da han hoppet av studiene søkte han jobb på Samhall, men fikk til slutt jobb på McDonalds og mener at han nå «har en bra jobb og en bra fremtid foran seg og bra planer». Fremtidsplanene innbefatter en forlovelse med en sudanesisk kvinne, og det var tenkt at de to skulle gifte seg neste år.

Konflikt om religion og kvinnesyn mot slutten av festen

I forrige uke oppgav aktor til Nordfront at Abubaker i et sent stadium av utredningen fortalte til politiet at han og Tommie på etterfesten skulle ha blitt uenige om «hvordan man ser på innvandrere og rasister» (aktors ord). I et tidligere avhør enn det aktor snakker om sier også Abubaker, som selv er muslim, at han ikke brydde seg om politikk men var plaget av at Tommie var åsatroende.

Fra Avhør med Abubaker:

Politikk og religion

Abubaker informeres om at det finnes opplysninger i saken som sier at han og Tommie snakket om politikk denne kvelden/natten. Han svarer at han hater politikk og sier spørrende hvorfor han skulle snakke om politikk med ham for. De snakket om religion derimot. Abubaker blir bedt om å fortelle hva de snakket om. Han svarer at han (Tommie) trodde på Tor og høyre og venstre. Han var riktig åsatroende. På spørsmål om hva han tenkte rundt det svarer han at det var forjævlig det han sa, sykt. Det var ikke morsomt.

FL1 ber Abubaker fortelle mer om det. Han svarer nei, det var ingen hyggelig samtale. Eller det var en hyggelig samtale men det var forjævlig. Han snakket om det, var forjævlig. FL1 spør hva som var forjævlig. Han svarer at han ønsket at han kunne spørre ham men det går ikke. På spørsmål sier han at alt som disse æsene gjorde var forjævlig. Han var kjempetroende. Han lekte med kniven samtidig og slo den hardt i bordet. Det er sikkert igjen der på bordet. FL1 spør om det stemmer at da de snakket om dette så dunket Tommie en kniv i bordet. FL1 ber Abubaker fortelle mer om det.

Abubaker legger siden til at Tommie var veldig åsatroende og alvorlig, og sa at om Abubaker gjorde noe galt skulle han drepe ham. Deretter stakk Tommie en kniv i bordet, ifølge Abubaker. Tommies meninger om religion ser ut til å gjøre Abubaker opprørt da han snakker med politiet.

Simon vitner også om at Tommie tok opp åsatro og sin religion for å forklare for Abubaker hvilket kvinnesyn Tommie hadde og at det var det man skulle følge hjemme hos ham. Dette etter at Abubaker hadde vært veldig nærgående overfor Emma som ikke satte pris på sudaneserens tafsing.

Simon vitner om en disputt om religion og kvinnesyn:

På spørsmål sier Simon at diskusjonen om æsene den natten kom opp ved at Tommie kom inn på sin tro og sine prinsipper, og at det var hans leilighet og hans prinsipper som gjelder. Dette pratet han med Abu om. Han kom da inn på æsene.

Han sa at ifølge hans tro behandler man jenter med respekt, det var slik de kom inn på det.

På spørsmål om hvordan de kom inn på det sier Simon at Abu var veldig «på» den kvelden, og det har han vel alltid vært. Ikke for at Simon kjenner ham så godt i det henseendet, men han har jo truffet Abu på fester.

På spørsmål om hva han mener med «på» sier Simon at Abu utagerte verbalt og fysisk. Han husker at Abu bl.a. pillet Emma i håret og samtidig sa: «Jeg rører henne ikke, jeg rører bare håret hennes.» «Hun har ikke sagt nei, hun har ikke sagt at hun ikke vil» og liknende ting.

På spørsmål sier Simon at med tanke på hva hun skrev til Simon i løpet av natten og med tanke på hva hun sa til ham fremstod det som om hun syntes det var ubehagelig.

At Tommie stikker en kniv i bordet styrkes ikke av noe annet vitne, og kan være en etterhåndskonstruksjon fra Abubakers side for å rettferdiggjøre at han selv bevæpner seg med kniv, hvilket i så fall er en smart etterhåndskonstruksjon da den understøttes av det faktum at ungdommene under festen skal ha lekt en lek der man stikker en kniv i bordet. Abubakers påstand om at Tommie «drapstruet» ham har litt mer troverdighet da et vitne bekrefter at Abubaker hadde sagt det senere i løpet av drapsnatten og ikke bare til politiet lang tid etterpå. Men det Abubaker da påstod var at Tommie hadde lagt ut en madrass i gangen og sagt at han skulle sove der for å ikke bli drept. Om dette legges sammen med det faktum at kvinnen sa til Simon og Tommie at hun ikke ville sove med Abubaker blir det ganske åpenbart at Tommie for eksempel sa noe i stil med «du sover på denne madrassen i gangen og du går ikke inn til Emma, om du går inn til henne dreper jeg deg».

Det samlede bildet her blir altså at Tommie helt åpenbart beskyttet Emma, men ikke var altfor konfronterende overfor Abubaker, som likevel fikk være igjen i leiligheten og til og med overnatte der. Det er heller ikke 100 prosent sikkert at det var Tommie som la ut madrassen til Abubaker og sa at han fikk sove over. Da kvinnen gikk og la seg var madrassen nemlig ikke utplassert, og det er mulig at Abubaker selv la den ut og fant på at Tommie hadde sagt at han skulle sove der.

Meldingene Emma sendte til Simon viser at hun opplevde Abubaker som ubehagelig. Simons vitneforklaring til politiet bekrefter også at kvinnen i forbindelse med at Tommie begynte å snakke om æsene akkurat hadde forklart at hun ikke ville sove med Abubaker etter at denne hadde forsøkt å lure de andre til å tro at hun hadde gått med på det.

Simon vitner om at kvinnen tydelig avviste Abubaker, som ikke aksepterte det:

På spørsmål om hvordan de andre reagerte på Abubakers oppførsel sier Simon at han selv tok det opp med Abu og sa til ham: «Det holder!» På spørsmål sier Simon at Abu hørte på ham.

Videre bad Emma Simon om å ta bort Abubaker da han var «fryktelig ubehagelig». Simon stod ute og røyket. Han slukket sigaretten sin, gikk inn i leiligheten og sa at Abu skulle flytte seg fra sin plass i sengen. Siden satte Simon seg der i stedet, Abu gjorde som han sa.

På spørsmål om hva Tommie sa til Abu sier Simon at Tommie sa til Abu at han skulle la Emma være. Da Emma siden gikk for å sove sprang Abu frem og tilbake inn i rommet og forklarte at han skulle sove med Emma. Både Tommie og Simon sa da at Abu skulle la henne være. Abu påstod da at Emma ville at han skulle sove med henne. Simon sa da at Abu skulle vente, og gikk inn for å prate med Emma.

Emma forklarte da at hun hadde sagt at Abu skulle la henne være ettersom hun ville sove. Simon gikk da ut til Abu og hentet ham inn til Emma og bad henne gjenta hva hun hadde sagt. Emma gjentok da det hun hadde sagt til Simon. Abu svarte da Emma at: «Du får bestemme deg, vil du at jeg skal sove med deg eller ikke?»

På spørsmål om det fantes uklarheter om hva Emma ville svarte Simon nei. Emma viste tydelig at hun ikke var interessert.

Abubaker brydde seg ikke om hennes signaler. På spørsmål sier Simon at det er slik Abubaker pleier å være.

Også Emma bekrefter i politiavhør at Tommie sa ifra til Abubaker da denne trakasserte henne. «La Emma være i fred, du ser jo at hun ikke vil», skal Tommie ha sagt. Politiet sier også at Emma sa at Tommie til og med var «overbeskyttende».

SD-capsen blir startskuddet for den første voldtekten

Emma ligger og forsøker å sove i et gjesterom da Tommie selv går og legger seg på sitt soverom. Abubaker er våken alene i gangen. Der finnes også en bokhylle med politisk materiell. En SD-caps synes tydeligst, men også flygeblader fra Den nordiske motstandsbevegelsen og annet nasjonalt materiell ligger der. Da ingen opplysninger om politiske disputter forekommer tidligere er det formodentlig her Abubaker får det for seg at Tommie er rasist, hvilket kanskje kombineres med at han allerede var opprørt over det Tommie sa om at hedensk kvinnesyn gjelder i hans leilighet.

Slik Emma beskriver det begynner Abubaker først å komme inn og plage henne gjentatte ganger i cirka 40 minutters tid. Hun avviser ham dog, og han går inn og ut mange ganger. Kanskje er det da han har gått ut en gang at han oppdager SD-capsen og bevæpner seg med en kniv som han tuller inn i en t-skjorte.

Abubaker kommer i hvert fall inn i rommet, drar frem kniven og konfronterer Emma med anklagen om at Tommie er SD-tilhenger og rasist. Han sier at hun også er det, hvilket hun benekter, hvorpå han svarer at han ikke kan stole på det. Kniven rettes mot Emmas hals, og Abubaker truer med å drepe både henne og Tommie om hun ikke gjør som han vil. Han truer også med å voldta henne om hun ikke blir med ham.

På dette tidspunktet har Emma allerede oppfattet situasjonen om truende og ringt en venn som skal komme. Vennen hører i telefonen hvordan Emma skriker til en person i bakgrunnen at han skal gå ut og la henne være i fred. Etter knivtrusselen ringer Emma også politiet. For å vinne tid og komme unna sier hun at hun må gå på toalett, men Abubaker lar henne ikke gå inn dit selv. Rett før Abubaker begynner å tvinge til seg oralsex rekker hun i smug å sende en SMS til Keith, vennen som er på vei for å hjelpe henne.

Keith får i SMS-en adressen til boligen som han ikke har vært i tidligere. Emma vil drikke vann og innhente pusten etter at Abubaker har ansett seg ferdig på toalettet, Abubaker vil dra henne med inn på soverommet. Keith ankommer til leiligheten og begynner å banke på, men ingen åpner døren. Abubaker truer henne og spør om hun har ringt noen. Da han trykker kniven mot halsen hennes roper hun au, hvorpå Keith sliter opp den ulåste døren og tiltrekker seg Abubakers oppmerksomhet.

Emma, som sitter i gangen med Abubaker over seg, rømmer inn i Tommies soverom og ringer politiet igjen mens Keith skriker til Abubaker at han skal ut av leiligheten. Abubaker stritter imot og slår til slutt Keith på munnen, hvorpå Keith griper tak i ham og tvinger ham ut av leiligheten. Her blir Keith overfladisk skåret av Abubaker med kniven, men merker det ikke på grunn av at han er i farten, men Keith oppdager kniven da Abubaker mister den på bakken. Keith skjeller ut Abubaker, men tar bare opp kniven og setter den vekk for å roe ned situasjonen.

De står utenfor leiligheten og krangler en lang stund. Keith sier at Abubaker skal bort, men det går ikke inn. Abubaker vil inn og prate med Emma og har en jakke som ligger igjen i leiligheten. Keith lar ham gå inn og hente jakken og går selv og snakker med Emma, som gir ham telefonen som politiet er i. Keith oppfatter nok ikke at det har skjedd en voldtekt, og det gjør ikke politiet heller, så Keith slår av lyden på telefonen for snakke med de andre i leiligheten og sjekke situasjonen. Politiet oppfatter det da formodentlig som at Abubaker har forlatt leiligheten ettersom Emma tidligere meddelte at han og Keith gikk ut og kranglet.

Keith forteller at mannen [Abubaker] sa at han skulle sove fordi han hadde jobb senere og begynte å ta av seg skoene. Keith sa til mannen at han ikke kunne sove der og skulle gå derfra, men mannen sa at han skulle gjøre som Tompa sa og sove der. Keith forteller at mannen deretter tok et pledd som lå på en madrass på gulvet i gangen og deretter la seg på madrassen. Keith sa til mannen at han skulle gå derfra og spurte mannen hvor han bodde. Mannen svarte at han bodde i Husby, Stockholm. Keith spurte mannen hva han gjorde her og mannen svarte «ferie». Keith sa til mannen igjen at han ikke kunne sove der og at mannen var nødt til å dra, men mannen svarte ikke.

Abubaker legger seg altså på madrassen sin i gangen og tuller seg inn i et pledd og later som om han sover. Keith sparker på ham og forsøker å få ham til å våkne og gå derfra. Etter en stund gir Keith opp da han må av sted på jobb og oppfatter det som om Abubaker er trøtt, beruset og ikke en så stor trussel nå når han er avvæpnet. Keith forlater derfor stedet men sier først til Tommie at han må beskytte Emma, og at de skal ringe politiet om de trenger mer hjelp med Abubaker.

Tommie blir drept, og kvinnen voldtas i hans blod

Abubaker reiser seg deretter og går inn til Tommies rom, hvor Emma har søkt tilflukt. Tommie peker på hennes telefon og hun slår 112 igjen. På tross av at politiet har fått adressen vet de ikke hvor Tommies bolig ligger. Derfor får de prate med Tommie.

Emma og Tommie forsøker å holde tilbake for Abubaker at de snakker med politiet og fordriver tiden mens politiet følger Tommies instruksjoner for å finne leiligheten. Politiet legger på samtalen og sier at de skal ringe opp når de nærmer seg, så får Tommie og Emma gå ut og møte dem og vise veien.

De går inn på badet der Tommie, som en del av et forsøk på å lure Abubaker til å tro at Emmas mor skal komme og hente dem, begynner å pusse tennene som om alt er helt normalt. Da Tommie har pusset ferdig tennene og spyttet ut stikker Abubaker ham ned uten forvarsel. Det dødelige stikket treffer i brystet. Emma bøyer seg ned for å hjelpe ham med å stoppe blødningen.

Abubaker ler og utbryter «jeg har drept ham». Deretter sier han til Emma at om hun ikke blir med ham kommer han til å stikke henne slik at hun også ligger død på gulvet med Tommie. De siste ordene fra Tommie blir at Emma skal følge med Abubaker.

På soverommet truer Abubaker siden Emma med kniven til å kle av seg og legge seg på sengen. Hun legger seg på magen i sengen og han begynner å voldta henne. Hun ser at han fremdeles holder den blodige kniven i hånden ved siden av henne, og Abubaker sier at han skal drepe Emma når han er ferdig. Han sier også at hun er ekkel, skitten og en hore, og at han kommer til å gjør dette mot henne hele livet. Kvinnen merker etterpå at hun har hatt Tommies blod på føttene sine.

Voldtekten avbrytes etter hva som anslås å være flere minutter av at politiet ringer Tommies mobil, som Abubaker har lagt beslag på. Mens Abubaker ser på telefonen stiller Emma seg opp og dekker seg med et pledd. Politiet ringer igjen, og Abubaker gir telefonen til henne og står deretter og forsøker å høre hva som sies. Deretter hører han hvordan en bil kjører opp utenfor leiligheten hvorpå han løper og ser ut gjennom et vindu.

Da Abubaker ser politibilen løper han inn på badet, tørker av knivens blodige blad med toalettpapir, legger den i Tommies hånd og legger seg deretter og spiller bevisstløs ved siden av Tommie.

Politiet stormer siden inn og roper at det er politiet som kommer inn. Kvinnen peker mot badet og politiet forsøker å riste liv i Abubaker, som later som om han våkner og uttrykker forbauselse over at Tommie har blitt knivstukket.

Abubaker i politiets forvaring

Abubaker påsettes håndjern og slepes inn på kjøkkenet, hvor politiet begynner å avhøre ham. Han fortsetter å spille uskyldig, men blir til slutt opprørt og begynner å gape når han innser at politiet ikke tror på ham. Han spør også om politiet har noe narkotika og kan gi det til ham. Politiet ber ham holde kjeft og låser ham deretter inn i baksetet på politibilen.

Etter at en ytterligere patrulje har ankommet og tatt hånd om Emma, kjører politiet Abubaker til arresten, hvor man forsøker å fotografere ham. Dette viser seg å være problematisk, da Abubaker velger å gjøre seierstegn, gjøre grimaser, hånflire og rent allment oppføre seg absurd foran kameraet.

I det første politiavhøret husker Abubaker ingenting annet enn at han er uskyldig. Alt er et eneste stort hull i minnet foruten at han to ganger i løpet av kvelden skal ha hatt frivillig sex med en fin kvinne, hvilket han ser ut til å skryte av.

Han nekter derfor innledningsvis for å ha begått lovbrudd i alle sine avhør. I et avhør prater han om den ukjente mannen som stormet inn i leiligheten. Abubaker har da løyet i alle avhørene om at den mannen hadde drapstruet ham. I avhør sier han nå at han egentlig husker alt, og at det er den innstormende mannen – altså Keith – som må ha begått drapet og voldtektene.

Abubaker liker ikke at han er frihetsberøvet, men sier at han ser frem mot at de tekniske undersøkelsene skal bli ferdige ettersom de kommer til å bevise at han er uskyldig. Da han siden får etterforskningsprotokollen og ser at bevisene styrker at det er han som har voldtatt kvinnen og knivstukket Tommie kaller han selv inn til et nytt avhør. Som ved en tilfeldighet har samvittigheten våknet til liv, og han vil nå fortelle sannheten til «100 prosent» for politiet.

Det er sant at Abubaker drepte Tommie, han ble kanskje sur for det Tommie sa om religion og for at han slo en kniv i bordet og truet med å drepe Abubaker om han ikke gjorde som Tommie sa. SD-capsen brydde ikke Abubaker seg om, mange sverigedemokrater er til og med hyggelige. Abubaker ble også sur for at Keith kom inn og forsøkte å kaste ham ut selv om han ikke hadde gjort noe galt. Derfor knivstakk han til slutt Tommie og deretter voldtok han kvinnen to ganger etter drapet, ettersom han ble opprørt da han trodde at han likevel etterpå skulle bli anklaget og mistenkt for å ha gjort det – akkurat som alle de andre gangene når han har blitt uskyldig anklaget for seksuallovbrudd.

Abubaker mener at det er storsinnet av ham å til slutt erkjenne forbrytelsene. For han hadde kunnet komme seg unna, men det hadde ikke vært rett mot Tommie og Keith som han tenkte å gi skylden.

Emmas vitneforklaring er sammenliknet med Abubakers ekstremt sammenhengende og harmonerer med øvrige bevis i saken. Hun beskriver hvordan Abubaker var nærgående i løpet av kvelden, hvordan han begynte å plage henne da hun hadde lagt seg for å sove, hvordan hun kontakter Keith, andre venner og politiet, at Abubaker begynner å true henne med kniv, at han voldtar henne inne på toalettet før Keith kommer og avbryter, at hun vekker Tommie og at de snakker med politiet og venter på at de skal dukke opp da Abubaker til slutt uprovosert dreper Tommie inne på badet og voldtar henne på soverommet.

Da Abubaker er svensk statsborger kommer han ikke til å kunne utvises med nåværende lovgivning. Aktor kommer i det meste til å kunne nedlegge påstand om at han dømmes til livstid i fengsel.

Les også:
Tommie Lindhs drapsmann voldtok kvinnen to ganger
Etter mordet og voldtektene: Abubaker feiret med å gjøre seierstegn i politiarresten
Nordfront TV var på plass i Härnösand – direktesendte minnestunden for den drepte Tommie Lindh
Politiet lyver og avbryter torgmøtet for å hedre Tommie Lindh – nasjonalister samler seg likevel
Västernorrlands fylkesmann er sint over Tommie Lindhs minnestund
Tragedien i Härnösand: Løgnmedia innleder propagandaoffensiv og støttes opp av aktoren
Aktor rygger: «Har aldri sagt at drapet på Tommie ikke hadde noe med voldtekten å gjøre»
Jeg forstår ikke