Hjem Nyheter Globalt – «Global superelite» må stoppe Trump før det er for sent

– «Global superelite» må stoppe Trump før det er for sent

MAKT Jøden Martin Wolf mener i en artikkel at den globale eliten må stoppe Donald Trump fra å bli USAs president, da det vil true den nåværende verdensordenen.

Martin_Wolf,_2007-640x425

Den jødiske Bilderberg-toppen Martin Wolf skriver i en spalte i Financial Times om hvordan den internasjonale eliten i Vesten har sveket og latt seg distansere fra sine innenlandske befolkninger og derfor nå trues av en populistisk vekst, ledet av politikere som for eksempel Donald Trump, Nigel Farage og Marine Le Pen. Disse populistene kan imidlertid ikke tillates å vinne, skriver Wolf, der han spesielt advarer mot Trump, hvis seier skulle få alvorlige konsekvenser for vår «globale liberale orden» som garanteres av USA.

Spaltisten Martin Wolf har selv bakgrunn fra Verdensbanken hvor han i ti år arbeidet under dens daværende sjef Robert McNamarra. Deretter jobbet han for en tenketank i London som arbeidet for frihandel og globalisering, før han på slutten av 80-tallet fikk en stilling hos den anerkjente avisen Financial Times. Det faktum at avisens lesere er mange av Vestens finansielle- og politiske beslutningstakere, har siden da bare økt Wolfs innflytelse. Han har også skapt seg et stort internasjonalt kontaktnettverk og deltatt på flere Bilderberg-møter. Sine mange finansielle toppkontakter beskriver han selv med ordene:

— Jeg vet ikke om det finnes noen sentralbanksjefer av betydning jeg ikke kjenner.

I sin aktuelle spalte med tittelen «The economic losers are in revolt against the elites» fra 26. januar 2016 frykter Wolf at de skremmende konsekvensene av at de «økonomiske taperne», som han kaller dem, nå har startet å vende seg mot den eliten som dominerer det økonomiske og kulturelle livet i deres land. Wolf beskriver her hvordan høyresiden av eliten lenge har fokusert på lave skatter, generøs innvandring, globalisering, avvikling av velferdsstaten, privatisering, samt maksimal gevinst for aksjeeiere. Samtidig beskriver han hvordan venstresiden i stedet har fokusert på flerkultur, mangfold, sekularisering, samt rasemessig og kjønnsmessig likestilling – og også de har jobbet for en generøs innvandring. Disse prosjektene har imidlertid resultert i at eliten har mistet kontakten med innenlandske sympatier blitt hva han kaller en «global superelite».

Samtidig mener Wolf at det ikke er overraskende at spesielt innenlandske menn føler seg fremmedgjort av utviklingen, som han medgir at de ikke har fått særlig mange fordeler av. Wolf løfter så selv frem flere studier som peker på dette, og fastslår at fruktene av veksten i USA og i visse industriland har blitt konsentrert i toppsjiktet. Han påpeker senere at innvandrernes andel av befolkningen har øket kraftig, men at:

Det er vanskelig å hevde at dette har resultert i store økonomiske, sosiale og kulturelle fordeler for den store massen av befolkningen. Men de i toppsjiktet har utvilsomt dratt nytte av dette, inkludert bedrifter.

Det er derfor ikke overraskende at mange nå er sinte, men det som overrasker Wolf er at flere ikke er det, der de som nå støtter politikere som Trump, Le Pen og Farage, har innsett sin eneste verdifulle ressurs, «sitt statsborgerskap», som de ikke vil dele med utallige utlendinger.

Etter å ha oppfordret eliten til å utarbeide et klokt svar på utviklingen før det er for sent, er Wolfs konklusjon tydelig:

Innenlandske populister kan ikke tillates å vinne. Vi kjenner til den fortellingen: den slutter veldig ille. I USAs tilfelle, så skulle resultatet være av alvorlig global betydning. Amerika var grunnleggeren og forblir garantien for vår globale liberale orden. Verden behøver desperat velinformert amerikansk lederskap. Mr. Trump kan ikke tilby dette. Utfallet ville bli katastrofalt.

Spalten finnes tilgjengelig i sin helhet på Financial Times’ hjemmeside, men forutsetter at man er betalende medlem. Denne kan imidlertid omgås ved å surfe seg inn med et Google-søk på spaltens tittel.

Kilder:
The economic losers are in revolt against the elites
Call of the Wolf