Hjem Nyheter Norden Göteborgrettssaken: Stort nederlag for systemet – ingen dømmes for «hat»

Göteborgrettssaken: Stort nederlag for systemet – ingen dømmes for «hat»

GÖTEBORGRETTSSAKEN Samtlige tiltalte ble frifunnet for tiltalen om «hets mot folkegruppe» i meningsrettssaken i Göteborg. Samtidig dømmes fem personer for voldelige opptøyer.

I dag kom den drøyt hundre sider lange dommen mot 16 personer som deltok i Den nordiske motstandsbevegelsens demonstrasjon i Göteborg 30. september 2017. Aktor Jonas «Sleepy Joe» Martinsson forsøkte å hevde at deltakerne «sammen og i enighet» skal ha begått meningsforbrytelsen hets mot folkegruppe. Enkelte var også tiltalt for voldelige opptøyer, etter å ha havnet i slagsmål med det voldelige politiet.

Det er nå klart at ingen av de tiltalte dømmes for «hets mot folkegruppe». Göteborg tingrett mener blant annet at det ikke finnes belegg for at Tyrrunen assosieres med Det tredje rike på en slik måte at symbolet skulle kunne sammenliknes med eksempelvis hakekorset.

Den nordiske motstandsbevegelsen demonstrerte under Tyrrunen og med parolen «Revoltér mot forbryterne!» i Göteborg 30. september 2017. Foto: Nordfront.

En av de fem personene som dømmes for voldelige opptøyer får 2 måneders fengsel; resten får betinget dom og samfunnstjeneste som straff. Samtidig frifinnes Jimmy Andersson fullstendig for tiltalen om voldelige opptøyer, tross at aktor mente at han ledet opptøyene.

Tingrettet kritiserer bevismaterialet i form av sammenklippet filmmateriale uten tidsstempel, som ble brukt mot hovedsakelig Andersson. Tingretten anser at aktor ikke har klart å bevise at Andersson deltok i opptøyene eller var dets leder.

Avviser hele HMF-delen

Tingretten har en lang utlegging i dommen om delen av tiltalen som handler om «hets mot folkegruppe», hvor de kommer frem til at jakkene, skjoldene og plakatene som aktor mener har vært rekvisita i meningsforbrytelsen omfattes av loven om trykkefrihet og dermed er en sak forjustiskansleren – en myndighet som allerede har avgjort at Tyrrunen er helt lovlig.

Det konstateres likevel at aktor ikke har bedt domstolen om å prøve de trykte budskapene i form av eksempelvis Tyrrunen, men at de har blitt brukt «i enighet» med av demonstrasjonsdeltakerne for å uttrykke forakt «mot andre folkegrupper utenom hovedsakelig den nordiske».

I resonnementet siteres både grunnloven og EU-konvensjonen, som garanterer svenske innbyggere ytringsfrihet. Tingretten skriver også at ytringsfriheten er en av «demokratiets grunnstøtter».

Det menes også at det faktum at det var snakk om en grunnlovsbeskyttet demonstrasjon svekker aktors argument om at bruken av symbolene skulle være kriminelt.

Tingretten dømmer også ut aktors påstand om at den ensartede klesdrakten skulle gi et «militært uttrykk». Domstolen konstaterer visselig at skjoldbærerne er mer uniformert enn resten av deltakerne, men at disse minner mer om opprørsutrustningen til politiet enn noe militære, og at hensikten med utrustningen åpenbart er å beskytte demonstrasjonsdeltakere fra politi, motdemonstranter og journalister som vil fotografere deltakerne.

Foto: Nordfront.

Angående Tyrrunen mener tingretten at det visselig er sant at den ble brukt til en viss grad av nasjonalsosialister i Det tredje rike, men at har «hatt en lang historie før 1900-tallet, og at den, ifølge bilder som vises i saken, fortsatt brukes i helt andre sammenhenger enn hva det nå er spørsmål om».

Göteborg tingrett henviser også til justiskanslerens avgjørelse om at Tyrrunen ikke utgjør hest mot folkegruppe på den måten som aktor påstår.

At flere enn én person har ropt «Hill seier!» mener tingretten er bevist. Men de mener samtidig at det ikke finnes noe som tyder på at noen av de tiltalte har gjort dette. Det fremkommer heller ikke som noe koordinert og innøvd utrop, men snarere «rop som kommer spontant i sammenheng med en opprørt situasjon i det som ovenfor har blitt bedømt som voldelige opptøyer».

En skuffet aktor Martinsson har enda ikke bestemt om han skal anke, men mener at det er «sannsynlig».

Les også:
Svensk avis omtaler politiets grunnlovsstridige overtredelse i Göteborg
Göteborgpolitiet kan ikke begrunne oppløsningen av demonstrasjonen
Demonstrasjonen i Göteborg – en fiasko for systemet
SÄPO i politisk kamp mot Den nordiske motstandsbevegelsen
Film fra demonstrasjonen i Göteborg
Største nasjonale demonstrasjonen i Göteborg i moderne tid!
Antifascister dømt for torturdrap nær Göteborg
Politiet har identifisert flere personer fra Göteborgs voldsvenstre
Motdemonstrant bar kniv i Göteborg
Antifa skriker «Allahu Akbar» i Göteborg