Hjem Nyheter Norden Granskning: Eldre med underliggende sykdommer utgjør majoriteten av korona-dødsfallene i Stockholm

Granskning: Eldre med underliggende sykdommer utgjør majoriteten av korona-dødsfallene i Stockholm

KORONA Av 228 koronapositive eldre døde 17 prosent av korona mens 75 prosent døde etter at korona hadde bidratt til dødsfallet til den flersyke pasienten. Undersøkelsen er gjort på flere gamlehjem i Region Stockholm.

Region Stockholm har begynt å analysere pasientjournalene til individene som har blitt testet positivt for korona og gikk bort på gamlehjemmet Särskilda boende för äldre (SÄBO). Regionen har analysert journaler fra 15. mars til 15. juli 2020, rapporterer Nya Tider. Antallet pasienter til undersøkelsen er dermed begrenset til kun 228 personer.

36 personer (17%) døde på grunn av korona. 159 (75%) personer døde etter at korona hadde bidratt til dødsfallet ettersom pasientene var skjøre eller hadde flere underliggende sykdommer. 17 (8%) personer anses ha dødd av andre årsaker enn korona. 85 prosent døde i løpet av en 14 dagers periode etter at de hadde blitt diagnostisert med korona. 193 personer som døde var 80 år eller eldre. I alderen 60 til 79 var det 35 personer som døde.

Personene som døde hadde andre diagnoser i varierende grad. Det kunne være fedme, diabetes, hjerte- og karsykdommer, demens, slag. 33 personer hadde én til to diagnoser, 105 hadde tre til fire diagnoser og 88 personer hadde fem eller flere diagnoser.