Hjem Artikler Grunnlaget for EU-retten

Grunnlaget for EU-retten

LESERINNLEGG Antiglobalisten skriver i dette leserinnlegget om grunnlaget for EU-retten, som bestemmer hva slags lover et EU-medlemsland får vedta, med den konsekvens at befolkningene i EU har mistet rettet til å ta beslutninger om sine egne land.

Det er eiendomsrettprinsippet der en pave, en stat eller EU-kommisjonen kan gi retten til å forvalte og utnytte naturressurser både til ikke-levende vesener (kirker, aksjeselskaper, stiftelser, båter) og til utvalgte familier for all framtid. Ideen om at ikke-levende vesener har rettigheter ble innført med vold og makt med en provisorisk anordning om «erstatningsdirektoratet» i 1945, mens overgangen fra allmenningsforvaltning til eiendomsforvaltning av naturressursene i Norge har skjedd gradvis over to generasjoner. Jeg må innrømme at jeg dessverre ikke er overrasket over hvor smertefritt det har gått for kapitalens norske lakeier å endre rettstilstanden både i fiskeriene, oppdrettsnæringen, oljeleting og -utvinning, vann, fosser og kraftmarkedet.

Grunnloven er jo formelt ikke satt ut av kraft, men den respekteres verken av lovgivere eller dommere etter det såkalte landssvikoppgjøret som innebar et totalt brudd, ikke bare med Grunnloven, men også med de rettsprinsippene norsk rett er tuftet på. I motsetning til Grunnloven kan disse prinsippene ikke endres, bare byttes ut med andre grunnprinsipper.

Det er dette muldvarpene i norsk politikk og forvaltning har gjort, stikk i strid med folkets mening.

/Antiglobalisten