Hjem Nasjonal kamp Motstandsbevegelsen Gjesteskribent kommenterer TV-program om Motstandsbevegelsen

Gjesteskribent kommenterer TV-program om Motstandsbevegelsen

KOMMENTAR NRK Brennpunkt sender i dag et avsnitt om Den nordiske motstandsbevegelsen. Gjesteskribent forklarer og redegjør for organisasjonens deltakelse i programmet.

 

NRK Brennpunkt sender i dag klokken 21.35 et avsnitt om Den nordiske motstandsbevegelsen, hvor organisasjonen selv har bidratt. Jeg forstår at det umiddelbart kan fremstå som merkelig at representanter fra organisasjonen frivillig har stilt opp i et prosjekt i regi av folkefiendtlige NRK, med tanke på vår tidligere erfaring med statskanalen, men for å forstå dette må man nesten få hele historien. Vi spoler tilbake et par år.

Det var med 1. mai-demonstrasjonen i Borlänge like rundt hjørnet, at vi ble kontaktet av fotojournalist-student Henrik Evertsson, som uttrykte et ønske om å få fremstille organisasjonen mer objektivt. Prosjektet var på dette tidspunktet ikke særskilt konkret eller detaljert, og det var mer en grunnidé som Evertsson la fram.

Pär Öberg gikk med på å møte Evertsson for å treffe ham og danne seg et bilde av hvem han var og hvordan han så for seg prosjektet. Han gav et troverdig inntrykk: Han var fortsatt student, og hans ønske om å gi et mer objektivt bilde av organisasjonen fremstod som genuint, og han trakk frem flere både norske og svenske skrekkeksempler på hvor vinklet en reportasje om Motstandsbevegelsen kan være.

Evertsson fikk følge med på «innsiden» ved flere demonstrasjoner, og gjennomførte i tillegg enkelte intervjuer. Han fikk senere solgt sin idé til NRK og da Brennpunkt, som han anså var de eneste som ville gå med på rammevilkårene for hans prosjekt: å formidle et objektivt bilde av Motstandsbevegelsen til seerne.

Fotografi fra da Pär Öberg konfronterte NRKs journalister vinteren 2016.

Så fort NRK ble nevnt i denne sammenhengen, så lyste det fra samtlige varsellamper. Det ble dog understreket at prosjektet var Evertssons, og at Brennpunkt-redaksjonen arbeidet «adskilt» fra resten av NRK. Öberg ble også tilbudt en kontrakt hvor de gikk med på en rekke vilkår som man hadde, deriblant at Öberg fikk se gjennom programmet før det skulle på luften og da komme med korrektur og innspill. Eventuell fremtidig bruk av råmateriale, som ikke er brukt i programmet, krever også organisasjonens godkjennelse.

Med kontrakten på plass, gikk man videre med prosjektet og fullførte flere intervjuer. Evertsson og NRK-kameramannen fikk også dokumentere årets utgave av Nordendagene, demonstrasjonen i Göteborg og i Tammerfors, samt forbudsrettssaken i Finland.

Da det senere i november ble avtalt et møte med Evertsson for å se gjennom det så og si ferdige resultatet, var likevel skeptismen der. Selv mistenkte jeg at NRK hadde kjørt over avtalen, og at det man kom til å se ville bli ren hets og svartmaling, i sedvanlig løgnmedia-stil.

Jeg ble positivt overrasket. Ja, det var enkelte momenter jeg var misfornøyd med som blant annet den skrekkfilmaktige musikken som er gjennomgående i hele programmet, samt hvordan enkelte saker subtilt ble vinklet.

For eksempel så ble det gitt mangelfull informasjon om konfrontasjonen i Helsinki, hvor aktivist Jesse Torniainen irettesatte meningsmotstanderen Jimi Joonas Karttunen. Det eneste fortellerstemmen nevner er sparket, og dødsfallet én uke senere, og at Torniainen ble frikjent. Karttunens aggressive adferd på gaten i Helsinki, hans kriminelle bakgrunn, hans omfattende misbruk av narkotika og alkohol, eller det at han rømte fra sykehuset og tok narkotika og alkohol, nevnes ikke med ett ord.

finland
Til venstre: Det mediaskapte bildet av Karttunen. Til høyre: Virkeligheten.

Dette er ikke en objektiv eller korrekt fremstilling av saken, og er noe som vil lede seerne til å trekke feil konklusjoner. De sitter igjen med inntrykket av at Karttunen var en tilfeldig forbipasserende, og at Tornianens spark ledet til Kartunnes død, og at det kun var tilfeldigheter som ledet til at Torniainen ble frikjent.

Dette og en del andre saker ble påpekt overfor Evertsson og NRKs kameramann som var tilstede da programmet ble gjennomgått. Hvorvidt kritikken er tatt til følge, gjenstår å se, men det er uansett verdt å nevne.

Utover dette, og visse andre småsaker, så synes jeg Evertsson og Brennpunkt har holdt sitt ord og fulgt kontrakten. Bildet som gis av organisasjonen er vel så objektivt man kan komme, tatt i betraktning av at det er etablert media (les: løgnpressen) som står for produksjonen.

Gjennom medlemmers deltakelse får forhåpentligvis en stor del av Norge og Nordens befolkning et mer objektivt innsyn i Den nordiske motstandsbevegelsen og vår kamp. Vi får formidlet vårt budskap og nærvær i Norden, og forhåpentligvis er det flere som får opp øynene for organisasjonen og går med i kampen.

Programmet er tilgjengelig på NRKs nett-TV fra klokken 21.35 i dag. Tilgjengeligheten er ikke geografisk begrenset, og kan således ses også av brukere fra andre land. Klikk HER for å komme til NRKs nett-TV.

Frihetskamp vil mest sannsynlig publisere flere artikler om programmet i tiden som følger etter det er blitt sendt på TV.